Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Poradenství Poradenství - polní plodiny

Poradenství - polní plodiny

Poradenství ve výživě polních plodin zahrnuje vše, co souvisí s použitím, výrobou, vývojem a prodejem listových hnojiv, UREAstabil® a přípravků StabilureN®. Jednotlivé produkty nabízené v rámci činnosti AGRA GROUP a.s. jsou vždy velmi úzce spjaty s řešením problému u zákazníka v konkrétním porostu a za daných podmínek.

Jedná se o cílené a nikoliv nahodilé zásahy a ke každému porostu přistupujeme jako k specifickému problému. Velký význam má proto i zákaznický servis, zajišťovaný na území celé ČR skupinou oblastních reprezentantů (viz. Kontakty) jak v polní rostlinné výrobě, tak i poradenství v ovocných sadech a vinicích.

Velmi podrobně se zabýváme otázkou dusíkaté výživy (managementu dusíku) se snahou vytvářet nové, efektivnější a rentabilnější pěstitelské technologie, jejichž cílem je dosáhnout lepšího využití amidického dusíku a omezit během použití jeho ztráty. V tomto směru úzce spolupracujeme s VÚRV v Praze Ruzyni a pořádáme řadu odborných seminářů po celé ČR.

AGRA GROUP a. s. využívá rozsáhlou síť smluvních laboratoří k monitoringu výživného stavu polních plodin po celé republice, částečně i na Slovensku, v Polsku a Litvě. Každoročně tak získáváme velké množství výsledků sledování výživného stavu porostů pomocí anorganických rozborů rostlin (ARR) a stanovení minerálního dusíku (N-min), které využíváme k diagnostice.

Výsledky jsou zpracovány a dostávají se neprodleně k zákazníkovi ve výstupu ze speciálního softwaru AGRALAB. Naše výrobky RETAFOS®prim, CAMPOFORT®, FORTE FENOL nebo K-FENOL MIX již mají své pevné místo v intenzivních pěstitelských technologiích většiny předních zemědělců.

Spolu s nabídkou pomocných přípravků StabilureN® nabízí AGRA GROUP a.s. od roku 2011 zákazníkům novou službu – Stanovení ztrát N při aplikaci DAM 390. Každý pozemek má z hlediska půdních vlastností, technologie zpracování, předplodiny, odstupu od organického hnojení apod. jiné předpoklady pro činnost enzymu ureázy a tím i rychlost přeměny amidického dusíku na dusík amonný. S tím pak souvisí i úroveň ztrát dusíku únikem do ovzduší. Nabízíme Vám možnost ověřit si ve Vašich půdních podmínkách zdarma laboratorním rozborem, o kolik dusíku konkrétně na kterém honu přicházíte a zda a jak je pro Vás aplikace přípravků StabilureN® přínosná. Obraťte se s požadavkem na toto zjištění na naše oblastní reprezentanty.

Pro konkrétní řešení výživného stavu kontaktujte:

Ing. Jaroslav Mráz
mobil: +420 602 261 435
e-mail: jaroslav.mraz@agra.cz 
nebo našeho reprezentanta ve své oblasti.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru