Kapalné hnojivo
AmisaN MnZn

Koncentrované vícesložkové hnojivo založené na roztoku močoviny, síranu amonného s vodorozpustným manganem a zinkem.

Balení: Volně v autocisternách, kontejnery 1.000 l (1.200 kg)

Etiketa Leták


Charakteristika produktu

Koncentrované vícesložkové hnojivo založené na roztoku močoviny, síranu amonného s přídavkem anorganického vodorozpustného manganu a zinku. Hnojivo je určeno k listovému hnojení během vegetace. Hnojivo lze též použít i ke hnojení půdy, či k urychlení rozkladu zaorané slámy.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je vhodné pro použití při hnojení všech polních plodin, které pozitivně reagují na kombinaci dusíku, síry a vodorozpustného manganu a zinku. Pro maximální využití předností účinku močovinové složky je vhodné přidat inhibitor ureázy StabilureN®30.

Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje rychle i pozvolna působící formy dusíku, je možno jím hnojit na půdách s dobrým sorpčními vlastnostmi. Výhodně jej lze použít k plodinám, které dobře reagují na hnojení sírou (olejniny). 

Vodorozpustný mangan se aktivně podílí v metabolismu rostlin na řízení oxidačních, redukčních a korboxylačních procesů a zároveň při tvorbě glycidů a bílkovin. Vodorozpustný zinek výrazně ovlivňuje kvalitu rostlinných pletiv a ovlivňuje kvalitu prodlužovacího růstu rostlin.

Složení

Celkový dusík 228,0 g /  l hnojiva, z toho: močovinový (amidický) 182,0 g / l, 
Síra vodorozpustná 60 g / l. Vodorozpustný mangan 0,3 g / l. Vodorozpustný zinek 0,3 g / l.

Doporučení pro aplikaci

Plodina Termín aplikace Doporučená dávka
obilniny regenerační a produkční hnojení 100 – 400 l/ha*
olejniny regenerační a produkční hnojení 100 – 400 l/ha*
okopaniny před setím (sázením), případně preemergentně 100 – 600 l/ha
jeteloviny regenerační hnojení 100 – 300 l/ha
zelenina předseťově či během vegetace 50 – 500 l/ha*
širokořádkové plodiny plečkování s přihnojením do půdy 50 – 200 l/ha

* Při aplikaci na vegetující porost rozdělte dávku nad 300 l/ha na dvě dílčí dávky

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky využitím diagnostických postupů (rozbory půd a rostlin) a vzít v úvahu též příp. předchozí hnojení statkovými hnojivy a vliv předplodiny.

Hnojivo se také dobře uplatní i v systému minimálního zpracování půdy a k meziplodinám. Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje rychle i pozvolna působící formy dusíku, je možno jím hnojit na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi u vybraných plodin jednorázově pro celou vegetaci. Výhodně ho lze použít k plodinám, které dobře reagují na hnojení sírou (olejniny, cibule, česnek, jeteloviny, sója apod.). U těchto plodin vzhledem k rychle působící síře doporučujeme načasovat aplikaci do období maximální potřeby síry rostlinou. Pro zabránění ztrátám dusíku těkáním a pro zvýšení mobility dusíku v půdě doporučujeme při aplikaci přídavek výrobku StabilureN®.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru