Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Produkty StabilureN 30® (stabilizátor dusíku)

Pomocná půdní látka
StabilureN®30

Pomocná půdní látka ve formě kapaliny, jejíž základní složkou je inhibitor ureázy ve speciálním rozpouštědlovém systému.

Balení: Kanystry 10 l

Etiketa Leták Web

Výpočet rentability


Charakteristika produktu

Pomocná půdní látka ve formě kapaliny, jejíž základní složkou je inhibitor ureázy ve speciálním rozpouštědlovém systému.

 

Registrační údaje

Uváděno do oběhu jako pomocná půdní látka, číslo registrace ÚKZÚZ 3029.

Cíl použití a způsob účinku

StabilureN®30 se používá pro zlepšení vlastností hnojiv, která obsahují močovinovou (amidickou) formu dusíku.
StabilureN®30 dočasně omezuje přeměnu močoviny na amonnou formu dusíku a tím podporuje průnik dusíku do kořenové zóny již při minimálním úhrnu srážek. Dále omezuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší.
StabilureN®30 se používá ve spojení s kapalnými hnojivy typu DAM, SAM, roztoky močoviny a podobně, která obsahují aspoň 50 % dusíku v amidické formě.

Složení

NBPT – inhibitor ureázy
Speciální rozpouštědlový systém

Dávkování

ošetřované hnojivo StabilureN®30 - dávkování
Dam 390 0,8 až 1,24 l/m3
SAM, AmisaN 0,7 až 0,9 l/m3
roztoky močoviny 1,4 až 2,5 ml/kg rozpuštěné močoviny

Mísitelnost

Na základě zkušeností lze StabilureN®30 ve směsi s kapalnými dusíkatými hnojivy mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti vzhledem k proměnlivé kvalitě hnojiv.
StabilureN®30 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru