Nacházíte se zde: Úvod Whistleblowing

Whistleblowing

„Whistleblowing je anglický výraz pro zapískání na píšťalku. V přeneseném smyslu tak pojmenováváme situaci, kdy se nehraje podle pravidel a člověk na to upozorní. Asi jako když rozhodčí zapíská faul při sportovním zápase.

Na zásadní pochybení upozorní tzv. whistleblower neboli oznamovatel osobu nebo instituci, která toto sdělení prověří a proti protiprávnímu jednání zakročí. Může jít o korupci, ale také o situace, které ohrožují zdraví lidí nebo životní prostředí."

Jak podat oznámení

  1. Stáhněte si připravený formulář Oznámení o porušování práva EU ve formátu docx.
  2. Otevřte jej, vyplňte povinné údaje o osobě oznamovatele, obsah oznámení a uložte.
    1. viz § 2 Zákona 171/2023 SB. ochraně oznamovatelů stanoví v bodě (2): „Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.“
    2. Z tohoto důvodu musí každý oznamovatel uvést do svého oznámení zasílaného oznamovacím formulářem (emailem) tyto údaje uvést.
  3. Zadejte text vašeho oznámení (jméno, příjmení a email je povinné zadat) a uložte
  4. Pošlete nám vyplněný formulář na adresu info@agra.cz.

Soubory ke stažení

Nahoru