Kukuřice

Klíčové body výživy kukuřice:

Vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

UREAstabil® – hnojivo, které „počká na déšť“

 • močovina s inhibitorem ureázy – vysoká jistota účinku i při minimálních srážkách
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • ve srovnání s jinými hnojivy nezpůsobuje rozplavení půdní struktury
 • dávka 1,0 – 4,0 q/ha, aplikace nejlépe před setím, nejpozději ve fázi 4. listu

Dostatek dostupného dusíku a dalších živin je předpokladem minimalizace vlivu stresových faktorů během vegetace.

StabilureN® 30

 • inhibitor ureázy pro hnojiva typu DAM, SAM a AmisaN v preemergentních aplikacích
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného močovinového dusíku ke kořenům rostlin
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,1 l / 100 l hnojiva DAM, SAM a AmisaN
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Tvorba listové plochy a udržení její vysoké aktivity, omezení redukce výnosotvorných prvků

RETAFOS®prim

 • listové hnojivo pro všechny typy porostů
 • ideální pro porosty stresované chladem, herbicidem, utužením půdy apod.
 • fosfor a draslík v rychle přijatelných formách oproti běžným hnojivům
 • biologicky aktivní organická složka s protistresovým účinkem (humáty, aminokyseliny, betain)
 • dávka 5 l/ha, BBCH 13 - 61

FORTEalfa FENOL, FORTEbeta FENOL, FORTEgama FENOL

 • vzájemně kombinovatelná listová hnojiva s širokým spektrem živin, nitrofenoláty, humáty a aminokyselinami
 • zvýšení aktivity rostlin a čerpání dusíku a dalších živin z půdy
 • podpora zakládání a rozvoje výnosotvorných prvků
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 4 l/ha, BBCH 16 - 61

FORTEalfa®, FORTEbeta®, FORTEgama®

 • listová hnojiva s kombinací živin a protistresových složek (humáty, aminokyseliny, betain)
 • ideální pro aplikace při omezení příjmu živin kořenem (sucho, zamokření, utužení apod.)
 • možnost použití i pro potlačení deficitu živin podle anorganických rozborů rostlin (ARR)
 • dávka 4 l/ha, BBCH 16 - 61

hnojiva řady CAMPOFORT®

 • řada listových hnojiv s komplexem živin a biologicky aktivními látkami
 • optimální aplikace podle ARR - potlačení deficitu živin a vyrovnání jejich poměrů
 • dávka 5 až 10 l/ha, BBCH 30 - 59

K-FENOL MIX

 • přípravek na bázi čistých nitrofenolátů
 • pro zvýšení intenzity růstu rostlin a čerpání živin z půdy
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 0,2 l/ha, BBCH 16 - 61

Listová plocha vytváří zdroje pro stavbu rostlin a tím pro utváření výnosotvorných prvků. Rostlina má pak k dispozici i více zdrojů energie, které může použít pro potlačení stresových faktorů vlivem počasí, chorob či škůdců.


Intenzivní tvorba a přesun asimilátů do zrna

K-GEL 175

 • listové hnojivo s vysokým obsahem draslíku a gelovou složkou bránící vysychání a krystalizaci jíchy na povrchu listů
 • podpora tvorby cukrů – zdroj škrobu, který tvoří 2/3 zrna
 • dávka 4 – 5 l/ha, BBCH 39 – 49

NanoFYT Si®

 • nanočástice křemíku s přírodními estery
 • zlepšení hospodaření s vodou v závěrečné fázi vegetace
 • dávka 0,3 – 0,4 l/ha, aplikace v BBCH 55 – 69

Draslík podporuje tvorbu a přesun škrobových složek. Ty tvoří 2/3 zrna a znamenají plné a klíčivé zrno.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru