Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Technologie Plodinové technologie

Plodinové technologie

Všechny plodiny mají během své vegetační doby specifické potřeby. Tyto potřeby vyplývají z probíhajících fyziologických procesů v rostlině v konkrétním období vývoje, z reakcí na podmínky prostředí, ve kterém se rostlina nachází a do značné míry jsou ovlivněny i pěstitelským cílem (výnosem produktu a požadavkem na jeho kvalitu). Plodinová technologie je model, který zahrnuje soubor opatření a jejich načasování tak, aby byly co nejlépe uspokojeny potřeby zemědělských plodin a co nejvíce potlačena rizika spojená s jejich pěstováním.

V menu na levé straně jsme připravili příklady plodinových technologií z hlediska výživy rostlin, kde uvádíme možnosti použití produktů z výrobního sortimentu AGRA GROUP a.s. pro řešení konkrétního problému během vegetace.

V každé technologii jsou graficky vyznačeny vývojové fáze plodiny pomocí stupnice BBCH a nad nimi období, ve kterém je optimální řešit konkrétní problém během vegetace. Vymezení tohoto období se barevně shoduje s doporučením, které navrhuje řešení vzniklého problému, nebo podporu porostu, který se dobře vyvíjí. Použití produktů je zde charakterizováno velmi obecně dole pod znázorněnou stupnicí. Další podrobnější informace získá uživatel v sekci Produkty.

Tyto plodinové technologie je potřeba chápat jako obecný model, jako součást dalších pěstitelských opatření, zejména zásahů v ochraně rostlin, se kterými se mohou pracovně spojovat. Primární pro rozhodnutí o použití produktů akciové společnosti AGRA GROUP a.s. je vždy konkrétní znalost potřeb rostlin a podmínek, ve kterých se konkrétní porost nachází.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru