Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Produkty UREAstabil® (močovina s inhibitorem ureázy)

Koncentrované hnojivo
UREAstabil®

Močovina stabilizovaná inhibitorem ureázy.

Balení: Vaky 500 kg a 1 000 kg

Etiketa Leták


Charakteristika produktu

UREAstabil® je nové moderní koncentrované hnojivo na bázi amidického dusíku s obsahem inhibitoru ureázy (NBPT). Granule hnojiva jsou velikostně tříděny, což zaručuje vyšší rovnoměrnost aplikace a téměř vylučuje přítomnost prachového podílu. Inhibitor ureázy, kterým je granule na povrchu obalena, oddaluje po rozpuštění přeměnu CO(NH2)2 na NH4 + a zvyšuje tak přímou účinnost aplikovaného dusíku. K vlastní hydrolýze dochází až po zasáknutí roztoku hnojiva, kdy dojde vlivem rozředění k poklesu koncentrace inhibitoru. Jeho působením nedochází při povrchových aplikacích ke ztrátám N únikem do ovzduší, je zabezpečen jeho rychlý pohyb do kořenové zóny a je omezena nežádoucí fixace NH4+ na povrchu půdy mimo dosah rostlin.

 

Registrační údaje

Uváděno do oběhu jako dusíkaté hnojivo, číslo registrace ÚKZÚZ 2546.

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo UREAstabil® používáme tam, kde potřebujeme při povrchové aplikaci zajistit rychlejší průnik dusíku do kořenové zóny a zvýšit jeho lepší dostupnost pro rostlinu. Použitím UREAstabil® je eliminován tzv. „pomalý“ účinek močoviny a jsou po určitou dobu udrženy její vlastnosti. Další výhodou je omezení ztrát dusíku únikem amoniaku do ovzduší, zejména pokud není možné hnojivo okamžitě zapravit.
Vysoký efekt technologie použití hnojiva UREAstabil® tvoří dva základní pilíře:

  • dostatečná jednorázová dávka
  • aplikace v době vláhové jistoty

Složení

N: 46 %
NBPT - inhibitor ureázy

Doporučení pro aplikaci

Obecně doporučujeme využití do těchto technologií:

  • podzimní aplikace UREAstabil® k řepce ozimé
  • jarní aplikace UREAstabil® v ozimé pšenici (regenerační, nebo časná produkční dávka)
  • jarní aplikace UREAstabil® při zakládání porostů jařin
  • UREAstabil® pro vzcházející porosty kukuřice

Dávkování

Při stanovení dávek UREAstabil® vycházíme z celkové potřeby N vzhledem k plánovanému výnosu a půdní zásoby Nmin.

Orientačně se volí dávka a termín aplikace podle půdního druhu a srážkových poměrů v lokalitě. Podle srážkových poměrů - ve srážkově jistých oblastech můžeme volit pozdnější termíny z doporučené aplikace, v suchých oblastech časné termíny. Podle půdního druhu - na lehčích půdách volíme dávky v dolní třetině doporučení, na středních a těžkých půdách můžeme uplatnit dávku v rámci celého rozsahu doporučení podle nároků plodiny a systému hnojení. V oblastech s typickým přísuškem jsou vhodnější časné a vyšší dávky, někdy je uplatněna celá dávka N k plodině jednorázově regeneračně nebo předseťově.

plodina termín dávka
pšenice ozimá regenerační hnojení
produkční hnojení
150 - 300 kg/ha
ječmen jarní předseťové nebo pod patu 100 - 200 kg/ha
kukuřice předseťové nebo pod patu 200 - 400 kg/ha
mák předseťové,
pod patu nebo
počátkem prodlužování
150 - 250 kg/ha
řepka ozimá podzimní hnojení*
regenerační nebo produkční hnojení
80 - 130 kg/ha*
200 - 300 kg/ha

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru