Cukrovka

Klíčové body výživy cukrovky:

Vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

UREAstabil® – hnojivo, které „počká na déšť“

 • močovina s inhibitorem ureázy – vysoká jistota účinku i při minimálních srážkách
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • ve srovnání s jinými hnojivy nezpůsobuje rozplavení půdní struktury
 • dávka 1,0 – 4,0 q/ha, aplikace nejlépe před setím, nejpozději ve fázi 6. listu

Dostatek dostupného dusíku a dalších živin je předpokladem minimalizace vlivu stresových faktorů během vegetace.


Tvorba listové plochy a udržení její vysoké aktivity

RETAFOS®prim

 • listové hnojivo pro všechny typy porostů
 • ideální pro porosty stresované chladem, herbicidem, zamokřením, utužením půdy apod.
 • fosfor a draslík v rychle přijatelných formách oproti běžným hnojivům
 • biologicky aktivní organická složka s protistresovým účinkem (humáty, aminokyseliny, betain)
 • dávka 5 l/ha, aplikace od 3. listu do plného zapojení porostu

FORTEalfa FENOL, FORTEbeta FENOL, FORTEgama FENOL

 • vzájemně kombinovatelná listová hnojiva s širokým spektrem živin, nitrofenoláty, humáty a aminokyselinami
 • zvýšení aktivity rostlin a čerpání dusíku a dalších živin z půdy
 • podpora zakládání a rozvoje výnosotvorných prvků
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 4 l/ha, aplikace od 6. listu do plného zapojení porostu

FORTEalfa®, FORTEbeta®, FORTEgama®

 • listová hnojiva s kombinací živin a protistresových složek (humáty, aminokyseliny, betain)
 • ideální pro aplikace při omezení příjmu živin kořenem (sucho, zamokření, utužení apod.)
 • možnost použití i pro potlačení deficitu živin podle anorganických rozborů rostlin (ARR)
 • dávka 4 l/ha, aplikace od 3. listu do plného zapojení porostu

K-FENOL MIX

 • přípravek na bázi čistých nitrofenolátů
 • pro zvýšení intenzity růstu rostlin a čerpání živin z půdy
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 0,2 l/ha, aplikace od 6. listu do plného zapojení porostu

hnojiva řady CAMPOFORT®

 • řada listových hnojiv s komplexem živin a biologicky aktivními látkami
 • optimální aplikace podle ARR - potlačení deficitu živin a vyrovnání jejich poměrů
 • dávka 5 až 10 l/ha, BBCH 30 - 59

Podpora tvorby cukrů, jejich přesunu a ukládání do bulev

K-GEL 175

 • listové hnojivo s vysokým obsahem draslíku a gelovou složkou bránící vysychání a krystalizaci jíchy na povrchu listů
 • podporuje tvorbu a přesun cukrů
 • zefektivňuje vodní režim rostlin, zvyšuje odolnost proti suchu
 • dávka 5 l/ha, aplikace od poslední dekády července do dvou týdnů před sklizní

NanoFYT Si®

 • nanočástice křemíku s přírodními estery
 • zlepšení hospodaření s vodou v závěrečné fázi vegetace
 • dávka 0,3 – 0,5 l/ha, aplikace od druhé dekády srpna do dvou týdnů před sklizní

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru