Listové hnojivo
CAMPOFORT® Special B

Listové hnojivo s mírným stimulačním účinkem a vysokým obsahem bóru pro použití během celé vegetace. 

Balení: kanystry 20l, kontejnery 500l a 1000l

Etiketa Leták


Charakteristika produktu

Listové hnojivo s mírným stimulačním účinkem a vysokým obsahem bóru pro použití během celé vegetace. Jeho aplikace je možná v olejninách, okopaninách, luskovinách, ovocných kulturách, révě vinné a zelenině. Aplikace v jiných plodinách je limitována obsahem bóru a možným projevem jeho fytotoxicity – z tohoto důvodu je nutné upravit dávku.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu bóru, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření. Obsahuje základní živiny pro aktivaci metabolizmu rostlin a významné množství bóru pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Účinek živin je podporován přítomností biologicky aktivních organických látek.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení

Živiny N, Mg, S, B a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny

N: 180 g/l, MgO: 33 g/l, S: 26 g/l, B: 18 g/l

Organické látky

Látky polyfenolického a peptidického charakteru, které ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

Doporučení pro aplikaci

plodina termín dávka množství vody
brambory, cukrovka období intezivního růstu
(nejlépe na základě ARR)
10 l/ha * 200 – 600 l/ha
řepka ozimá
řepka jarní
mák, slunečnice
luskoviny
ovocné kultury
vinná réva
zelenina
obilniny 2 l/ ha

* Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost

Na základě zkušeností lze CAMPOFORT® Special B mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
CAMPOFORT® Special B se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru