Řepka ozimá

Klíčové body výživy řepky ozimé:

Zajištění silných rostlin do nástupu zimy

RETAFOS®prim – fosfor a draslík pro silné i slabé porosty

 • maximální využití dnů příznivých pro růst
 • nezvyšuje riziko přerůstání
 • fosfor a draslík v rychle přijatelných formách oproti běžným hnojivům
 • dávka 5 l/ha od fáze 3 listů, vhodné kombinovat s regulátory, či fungicidy

UREAstabil® – cílené hnojení dusíkem

 • močovina s inhibitorem ureázy – vysoká jistota účinku i při minimálních srážkách
 • aplikace během října podle skutečné potřeby porostu a při dodržení legislativy
 • dávka 0,5 – 1,2 q/ha

Vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně na jaře

UREAstabil® – hnojivo, které „počká na déšť“

 • močovina s inhibitorem ureázy – vysoká jistota účinku i při omezených srážkách
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • ve srovnání s jinými hnojivy nezpůsobuje rozplavení půdní struktury
 • aplikace v regenerační nebo produkční dávce
  • lehčí půdy - dávka 2,0 – 2,5 q/ha
  • střední a těžší půdy - dávka 2,5 – 3,0 q/ha

Doplnění zásoby dusíku v kořenové zóně podle potřeby

StabilureN® 30

 • inhibitor ureázy pro hnojiva typu DAM, SAM a AmisaN
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného močovinového dusíku ke kořenům rostlin
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,1 l / 100 l hnojiva DAM, SAM a AmisaN
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu

Podpora intenzivního čerpání živin, podpora růstu a aktivity rostlin

RETAFOS®prim

 • listové hnojivo pro všechny typy porostů
 • fosfor a draslík v rychle přijatelných formách oproti běžným hnojivům
 • biologicky aktivní organická složka s protistresovým účinkem (humáty, aminokyseliny, betain)

FORTEalfa FENOL, FORTEbeta FENOL, FORTEgama FENOL

 • vzájemně kombinovatelná listová hnojiva s širokým spektrem živin, nitrofenoláty, humáty a aminokyselinami
 • zvýšení aktivity rostlin a čerpání dusíku a dalších živin z půdy
 • podpora zakládání a rozvoje výnosotvorných prvků
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 4 l/ha, BBCH 23 - 69

FORTEalfa®, FORTEbeta®, FORTEgama®

 • listová hnojiva s kombinací živin a protistresových složek (humáty, aminokyseliny, betain)
 • ideální pro aplikace při omezení příjmu živin kořenem (sucho, zamokření)
 • možnost použití i pro potlačení deficitu živin podle anorganických rozborů rostlin (ARR)

hnojiva řady CAMPOFORT®

 • řada listových hnojiv s komplexem živin a biologicky aktivními látkami
 • optimální aplikace podle ARR - potlačení deficitu živin a vyrovnání jejich poměrů
 • dávka 5 až 10 l/ha, BBCH 30 - 59

Podpora tvorby a klíčení pylu, zvýšení odolnosti proti bejlomorce

K-FENOL MIX

 • přípravek na bázi čistých nitrofenolátů
 • elicitační účinek – vyvolání vlastní reakce rostliny
 • zvýšení aktivity rostliny, podpora tvorby výnosu
 • dávka 0,2 l/ha

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru