Listové hnojivo
CAMPOFORT® Forte

Listové hnojivo s širokým spektrem živin s mírným stimulačním účinkem pro úpravu výživného stavu během celé vegetace ve všech plodinách.

Balení: kanystry 20l, kontejnery 500l a 1000l

Etiketa Leták


Charakteristika produktu

Listové hnojivo s širokým spektrem živin s mírným stimulačním účinkem pro úpravu výživného stavu během celé vegetace ve všech plodinách.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu živin a jejich vzájemných poměrů, které vznikly během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
U silných porostů slouží k podpoře či zvýšení výnosového a kvalitativního potenciálu.
Účinek živin je podporován přítomností biologicky aktivních organických látek.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení

Živiny N, P, K, Mn, Zn, B, Cu, Fe, Mo a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny

N: 152 g/l, P2O5: 36 g/l, K2O: 36 g/l, Mn, Zn, Cu, Fe (cheláty) + B, Mo

Organické látky

Látky polyfenolického a peptidického charakteru, které ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizace živin.

Doporučení pro aplikaci

plodina termín dávka množství vody
polní plodiny, ovoce,
zelenina, réva, chmel
období intenzivního
růstu
10 l/ha 200 - 600l/ha

*Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost

Na základě zkušeností lze CAMPOFORT® Forte mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
CAMPOFORT® Forte se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru