Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Poradenství Poradenství - sady a vinice

Poradenství - sady a vinice

Ovocné kultury a vinice se svými nároky, požadavky a vlastnostmi významně liší od klasických polních plodin. Hlavní rozdíl spočívá ve faktu, že tyto kultury rostou na jednom stanovišti po několik let a při jejich výsadbě se provádí zásobní hnojení. Při použití vyšších dávek živin může docházet k potlačení příjmu některých mikroprvků, jejichž dodání do půdy by bylo zcela neúčinné, a jedinou možností je pak listová aplikace. Podobně negativní účinek na příjem mikroprvků má rovněž nevyhovující pH půdy.

Základem poradenské činnosti a východiskem pro použití produktů AGRA GROUP a.s. jsou prováděné analýzy rostlin, v menší míře též analýzy půd. Výsledky získané v našich smluvních laboratořích jsou následně vyhodnocovány unikátním softwarovým systémem AGRALAB, který dokáže určit deficity, optima či přebytky jednotlivých živin.

Každý sad pro nás představuje zcela unikátní soubor, u něhož se zaměřujeme na odstranění těch největších deficitů jednotlivých živin. Navíc vlivem měnících se meteorologických podmínek je každý rok situace na stejném pozemku zcela jiná.

Listová výživa v oblasti makroprvků dokáže při cílené aplikaci efektivně zabránit snížení výnosu či kvality pěstovaného produktu a pomůže eliminovat nepříznivé vlivy ročníku, kdy špatné půdně-klimatické podmínky mohou způsobit odchylku výživného stavu od optima.

V oblasti mikroprvků již jedna nebo dvě aplikace dokážou rostlině uhradit celoroční potřebu živin. Pokud je právě nedostatek některého mikroprvku příčinou špatného výsledku pěstování konkrétní plodiny, lze za poměrně nízkých finančních nákladů dosáhnout překvapivého nárůstu produkce či kvality. Z našich pokusů vyplývá, že listová aplikace mikroživin je mnohonásobně ekonomicky výhodnější než jejich aplikace do půdy.

Obecně lze říci, že jsme schopni provést analýzu rostliny kdykoliv během vegetace dle potřeb pěstitele. Doporučujeme však termíny odběrů zacílit spíše do ranějších fází či do fází kritických pro odběr konkrétních živin. Čím dříve je totiž deficit ve výživném stavu plodiny odhalen, tím méně nákladů jeho odstranění stojí a tím je celkový efekt zásahu lepší.

U jádrovin provádíme diagnostiku nejen v listech, ale i v plodech. Pomocí ovlivnění poměrů N/Ca a Ca/(K + Mg) v plodech lze pak dosáhnout jejich velmi dobré skladovatelnosti. Listová výživa navíc přináší zvýšení celkového příjmu živin z půdy. Je to proto, že foliární příjem prvků způsobuje vylučování vyššího množství cukrů a jiných exudátů z kořenů do rhizosféry. Tyto exudáty podporují mikrobiální činnost v okolí kořenů, což zpřístupňuje živiny pro rostlinu. Zabezpečením vyrovnané výživy lze předejít vzniku cyklické plodnosti u sadů.

Vhodnou korekcí výživného stavu lze dosáhnout lepšího vybarvení plodů, předejít praskání plodů (např. u maďarských odrůd višní).

Co použití našeho systému pěstitelům přináší? Především mají jistotu, že hnojí jen těmi živinami, které rostliny skutečně potřebují a dokážou je využít. Tento způsob jednak vyhovuje fyziologii rostlin, dále šetří náklady pěstitele a splňuje ekologické nároky kladené na zemědělství.

Pro konkrétní řešení výživného stavu Vašich kultur kontaktujte příslušného oblastního reprezentanta AGRA GROUP a.s. ve své oblasti – viz Kontakty.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru