Kapalné hnojivo
AmisaN

Koncentrované vícesložkové hnojivo založené na roztoku močoviny a síranu amonného.

Balení: Volně v autocisternách, kontejnery 1.000 l (1.200 kg)

Etiketa Leták


Charakteristika produktu

Koncentrované vícesložkové hnojivo založené na roztoku močoviny a síranu amonného jehož výhodou je vysoký obsah N ve formě močoviny, která tomuto hnojivu dodává specifické vlastnosti včetně okamžitě přijatelné vodorozpustné síry.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je vhodné pro použití při hnojení všech polních plodin, které pozitivně reagují na kombinaci N a S v použitém hnojivu. Pro maximální využití předností účinku močovinové složky je vhodné přidat inhibitor ureázy StabilureN®30.
Výhody hnojiva AmisaN se projevuje v pozitivních vlastnostech dodání 80 % N ve formě močoviny, která působí přes půdu i přes list. Tímto je zajištěno minimální riziko zpoždění účinku s dostatečným množstvím účinné síry.

Složení

Celkový dusík 22,8 kg / 100 l hnojiva, z toho močovinový 18,2 kg / 100 l. Síra vodorozpustná 6 kg / 100 litrů.

Doporučení pro aplikaci

Plodina Termín aplikace Doporučená dávka
obilniny regenerační a produkční hnojení 100 – 400 l/ha*
olejniny regenerační a produkční hnojení 100 – 600 l/ha*
okopaniny před setím (sázením), případně preemergentně 100 – 600 l/ha
jeteloviny regenerační hnojení 100 – 300 l/ha
zelenina předseťově či během vegetace 100 – 500 l/ha*

* Při aplikaci na vegetující porost rozdělte dávku nad 300 l/ha na dvě dílčí dávky

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky využitím diagnostických postupů (rozbory půd a rostlin) a vzít v úvahu též příp. předchozí hnojení statkovými hnojivy a vliv předplodiny.

Hnojivo se také dobře uplatní i v systému minimálního zpracování půdy a k meziplodinám. Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje rychle i pozvolna působící formy dusíku, je možno jím hnojit na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi u vybraných plodin jednorázově pro celou vegetaci. Výhodně ho lze použít k plodinám, které dobře reagují na hnojení sírou (olejniny, cibule, česnek, jeteloviny, sója apod.). U těchto plodin vzhledem k rychle působící síře doporučujeme načasovat aplikaci do období maximální potřeby síry rostlinou. Pro zabránění ztrátám dusíku těkáním a pro zvýšení mobility dusíku v půdě doporučujeme při aplikaci přídavek výrobku StabilureN®.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru