Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Poradenství AGRALAB

Agralab

 Co je AGRALAB

Jedná se o program, který podle řady kritérií vyhodnotí aktuální výživný stav (AVS) rostlin na základě anorganických rozborů (ARR) a v případě nevyrovnanosti navrhne řešení.

Jak AGRALAB pracuje

Systém hodnocení ARR

Společnost AGRA GROUP a.s. disponuje mnoholetými, rozsáhlými soubory výsledků rozborů rostlin, na jejichž základě jsou sestavena hodnotící kritéria. Ta odpovídají povětrnostním a zeměpisným podmínkám České republiky.

Při hodnocení je zohledňováno několik kritérií ve vzájemné vazbě, což vede k přesnějšímu posouzení aktuálního výživného stavu, které se často liší od pouhého hodnocení obsahu vzhledem k optimální hodnotě.

Významným faktorem pro přesné vyhodnocení je dodržení metodiky odběru vzorku a správné určení růstové fáze (BBCH, BBA atd.). Tuto činnost zajišťují akreditované laboratoře, se kterými má společnost AGRA GROUP a.s. smluvní vztah.

Automaticky vygenerované hodnocení je u každého vzorku kontrolováno agronomickým specialistou a v případě potřeby jsou provedeny úpravy doporučení, či hlubší upřesnění.

Doporučené řešení

Efektivní řešení k odstranění deficitu živin je navrženo v protokolu o výživném stavu rostlin, který je součástí každého hodnocení. Obsahuje identifikační údaje pěstitele, vzorku rostlin a hodnoty naměřené při rozborech.

Významným prvkem je grafické hodnocení AVS, které v přehledné podobě charakterizuje výživný stav. Pomocí velkého množství provedených ARR na celém území ČR u všech plodin je prováděn monitoring výživného stavu a zpřesňování hodnotících kritérií.

Jak získat hodnocení rozborů rostlin z programu AGRALAB

Provedení odběru vzorků rostlin, jejich rozbor a následné hodnocení je poskytováno obchodním partnerům zdarma v rámci odběru produktů společnosti AGRA GROUP a.s., které jsou určeny pro odstranění deficitu živin postřikem na list.

V případě zájmu stačí kontaktovat příslušného oblastního reprezentanta (viz Kontakty) a dohodnout podrobnosti (počet vzorků, plodiny, požadované živiny, obchodní podmínky). AGRALAB je důležitým nástrojem pro diagnostiku výživného stavu rostlin i pro poradenství pro vinaře a ovocnáře.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru