UREAstabil®

Email Tisk

Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako dusíkaté hnojivo, číslo registrace
ÚKZÚZ 2546.

 

Charakteristika produktu:

UREAstabil® je nové moderní koncentrované hnojivo na bázi amidického dusíku s obsahem inhibitoru ureázy (NBPT). Granule hnojiva jsou velikostně tříděny, což zaručuje vyšší rovnoměrnost aplikace a téměř vylučuje přítomnost prachového podílu. Inhibitor ureázy, kterým je granule na povrchu obalena, oddaluje po rozpuštění přeměnu CO(NH2)2 na NH4 + a zvyšuje tak přímou účinnost aplikovaného dusíku. K vlastní hydrolýze dochází až po zasáknutí roztoku hnojiva, kdy dojde vlivem rozředění k poklesu koncentrace inhibitoru. Jeho působením nedochází při povrchových aplikacích ke ztrátám N únikem do ovzduší, je zabezpečen jeho rychlý pohyb do kořenové zóny a je omezena nežádoucí fixace NH4+ na povrchu půdy mimo dosah rostlin.

 

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo UREAstabil® používáme tam, kde potřebujeme při povrchové aplikaci zajistit rychlejší průnik dusíku do kořenové zóny a zvýšit jeho lepší dostupnost pro rostlinu. Použitím UREAstabil® je eliminován tzv. „pomalý“ účinek močoviny a jsou po určitou dobu udrženy její vlastnosti. Další výhodou je omezení ztrát dusíku únikem amoniaku do ovzduší, zejména pokud není možné hnojivo okamžitě zapravit.
Vysoký efekt technologie použití hnojiva UREAstabil® tvoří dva základní pilíře:
• dostatečná jednorázová dávka
• aplikace v době vláhové jistoty

 

Složení:

N: 46 %
NBPT - inhibitor ureázy

 

Doporučená pro aplikaci:

Obecně doporučujeme využití do těchto technologií:

  • podzimní aplikace UREAstabil® k řepce ozimé
  • jarní aplikace UREAstabil® v ozimé pšenici (regenerační, nebo časná produkční dávka)
  • jarní aplikace UREAstabil® při zakládání porostů jařin
  • UREAstabil® pro vzcházející porosty kukuřice.

Dávkování:

Při stanovení dávek UREAstabil® vycházíme z celkové potřeby N vzhledem k plánovanému výnosu a půdní zásoby Nmin.

 

Orientačně se volí dávka a termín aplikace podle půdního druhu a srážkových poměrů v lokalitě. Podle srážkových poměrů - ve srážkově jistých oblastech můžeme volit pozdnější termíny z doporučené aplikace, v suchých oblastech časné termíny. Podle půdního druhu - na lehčích půdách volíme dávky v dolní třetině doporučení, na středních a těžkých půdách můžeme uplatnit dávku v rámci celého rozsahu doporučení podle nároků plodiny a systému hnojení. V oblastech s typickým přísuškem jsou vhodnější časné a vyšší dávky, někdy je uplatněna celá dávka N k plodině jednorázově regeneračně nebo předseťově.

 

plodina termín dávka
pšenice ozimá regenerační hnojení
produkční hnojení
150 - 300 kg/ha
ječmen jarní předseťové nebo pod patu 100 - 200 kg/ha
kukuřice předseťové nebo pod patu 200 - 400 kg/ha
mák předseťové,
pod patu nebo
počátkem prodlužování
150 - 250 kg/ha
řepka ozimá podzimní hnojení*
regenerační nebo produkční hnojení
80 - 130 kg/ha*
200 - 300 kg/ha

 

Balení­:

Vaky: 500 kg a 1 000 kg

 

Fotogalerie: