Listové hnojivo
BÓR 150

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného bóru pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Balení: kanystry 20l, kontejnery 500l a 1 000l 

Etiketa


Charakteristika produktu

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného bóru pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu bóru, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření.
Obsahuje významné množství bóru pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny. Nejvhodnější je opakovaná aplikace nižších dávek, protože bór se nepřemisťuje ze starších částí do mladších a lze u něho dosáhnout snadno fytotoxického obsahu.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení

Živiny B v plně rozpuštěných aktivních formách

Živiny

B: 150 g/l

Doporučení pro aplikaci

plodina

termín

dávka

množství vody

brambory, cukrovka

období intenzivního růstu

(nejlépe na základě ARR)

období před květem

0,5 – 1,5 l/ha

200 – 1 000 l/ha

řepka ozimá

řepka jarní

mák, slunečnice

luskoviny

ovocné kultury, réva vinná

zelenina

obilniny

0,2 – 0,3 l/ha

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost

Při kombinování hnojiva BÓR 150 s přípravky na ochranu rostlin a morforegulátory doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody, teplotu apod.
BÓR 150 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru