Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Ostatní produkty Revitin

Pomocný přípravek
REVITIN

Produkt k potlačení vlivu tvrdosti vody a okyselení postřikové jíchy

Balení: Kanystr 20l

Etiketa 


Charakteristika produktu

REVITIN je určen do společných aplikací s listovými hnojivy s obsahem fosforu v případech, kdy je potřeba:

  1. potlačit vliv tvrdé vody a zamezit srážení fosforečnanů s kationty obsaženými ve vodě s vysokou tvrdostí, 
  2. optimalizovat vlastnosti vody použité pro přípravu postřikové jíchy – upravit její pH a odstranit projevy tvrdosti vody.
 

Důležité upozornění

Hnojivo, kromě zvýšení obsahu živin (N,P) velmi účinně snižuje pH postřikové jíchy – jeho konkrétní hodnota se řídí vlastnostmi jednotlivých složek použitých pro přípravu jíchy. V případě požadavku docílit určitého pH je potřeba hodnotu změřit a případně upravit.
Různá hnojiva se vyznačují různým vlivem na pH postřikové jíchy. Je to dáno specifickým chemickým složením – druhem živin, jejich formou a množstvím. Hodnotu pH dále ovlivní přídavek přípravků na ochranu rostlin. Proto je vždy nutné respektovat doporučení v platné etiketě přípravku, či hnojiva a řídit se doporučením výrobce.

Příprava postřikové jíchy

Odměřené množství přípravku REVITIN se vlije do nádrže postřikovače naplněné zhruba do 2/3 vodou a promíchá se. Pak se za stálého míchání může přidávat další fosforečné hnojivo v doporučených dávkách dle tabulky s dávkováním, po té se nádrž postřikovače doplní vodou. Upozornění: REVITIN se dávkuje do postřikové vody vždy jako první.

Při aplikaci dbejte těchto zásad

  1. Nepřekračujte doporučení dávkování při přípravě postřikové jíchy.
  2. Nepřekračujte hraniční hodnoty pH doporučené pro jednotlivé komponenty připravované postřikové jíchy.
  3. Nestříkejte při prudkém slunci a vysokých teplotách.
  4. Připravenou postřikovou jíchu za stálého míchání ihned aplikujte až do úplného spotřebování

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru