Nacházíte se zde: Úvod O nás

O nás

Agrodivize

Společnost AGRA GROUP a.s. byla založena v roce 1992 ve Střelských Hošticích. Od počátku své činnosti se společnost věnovala aktivitám spojených s výrobou hnojiv, a to jak pro zahrádkáře, tak i s využitím v zemědělství. V současné době se Agrodivize společnosti AGRA GROUP a.s. orientuje již výhradně na oblast zemědělství, přičemž díky širokému sortimentu vesměs inovativních produktů patří mezi přední výrobce hnojiv v České republice.

Důležitou součástí podnikatelských aktivit společnosti je i poskytování odborných poradenských služeb, především pak plošného poradenství v oblasti pěstování polních plodin prostřednictvím vlastní sítě oblastních specialistů. K významným aktivitám společnosti patří mimo jiné i dlouhodobá spolupráce s výzkumnými ústavy a zemědělskými univerzitami na řešení výzkumných úkolů a grantů v oblastech výživy a stimulace rostlin, přičemž ty nejperspektivnější výsledky výzkumu jsou pak neprodleně zaváděny formou nových technologií a přípravků do zemědělské praxe. Nashromážděné poznatky, výsledky výzkumů a dlouholeté zkušenosti odborných specialistů na výživu polních i speciálních plodin budou i nadále tvořit pevný základ pro budoucí rozvoj společnosti AGRA GROUP.

Potravinářská divize

Významným milníkem v podnikatelské historii společnosti se stala v roce 2008 akvizice bývalé mlékárny v Novém Bydžově, na jejímž základě rozšířila společnost AGRA GROUP své aktivity též do oblasti potravinářství. Důvodem této významné investice byla snaha společnosti co nejefektivněji zužitkovat do té doby nabyté zkušenosti a navázané kontakty se subjekty zemědělské prvovýroby a tyto pak využít jako základ pro vybudování výrobního zázemí umožňujícího vyrábět inovativní produkty stejně tak i v oblasti potravinářství. Potravinářská divize společnosti zajišťuje ve výrobním závodě v Novém Bydžově posklizňovou úpravu zemědělských plodin, balení a skladování zemědělských komodit, sušení, zahušťování a mísení potravinářských produktů a perspektivně pak připravuje i výrobu vlastních inovativních potravinářských výrobků.

Ke strategickým prioritám společnosti do budoucna patří vedle postupného zavádění dalších inovativních výrobků v České republice i jejich výraznější uplatnění na zahraničních trzích.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru