Listové hnojivo
HOŘČÍK 140

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného hořčíku a dusíku pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Balení: kanystry 20l, kontejnery 500l a 1 000l 

Etiketa


Charakteristika produktu

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného hořčíku a dusíku pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu hořčíku, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření, nebo je vhodné ke zvýšení aktivity porostu v období intenzivní tvorby zásobních látek v době nalévání zrna a semen, tvorby hlíz, bulev, ovocných plodů apod.
Obsahuje významné množství hořčíku pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení

Živiny Mg a N v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny

N: 98 g/l, MgO: 140 g/l

Doporučení pro aplikaci

plodina

termín

dávka

množství vody

polní plodiny

období intenzivního růstu

(nejlépe na základě ARR)

2 – 10 l/ha

200 – 1 000 l/ha

ovocné kultury

zelenina

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost

Na základě zkušeností lze hnojivo HOŘČÍK 140 mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody, teplotu apod.
HOŘČÍK 140 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru