Nacházíte se zde: Úvod Agrodivize Ostatní produkty K-FENOL MIX

Podpora aktivity rostlin
K-FENOL MIX 

K-FENOL MIX  zvyšuje příjem a využití živin rostlinami.

Balení: kanystr 5 l /25 ha

Etiketa Leták


Charakteristika produktu

K-FENOL MIX zvyšuje aktivitu a výkon rostlin a podporuje výnosotvorné prvky.

Cíl použití a způsob účinku

K-FENOL MIX ovlivňuje procesy v rostlinách, které se podílejí na řízení tvorby hospodářského výnosu. Zvyšuje příjem a využití živin rostlinami zejména v období, kdy jsou porosty již dostatečně aktivní a mají podmínky pro silné zvýšení metabolického výkonu. Zvýšené čerpání
živin se pozitivně odrazí v množství vytvořených stavebních a energetických látek. Tím dochází k podpoře tvorby výnosotvorných prvků,
omezení jejich redukce a pozitivnímu ovlivnění výnosových a kvalitativních parametrů produkce.
Na účinku přípravku K-FENOL MIX se podílí i tzv. eli citace. Nitrofenoláty se chovají jako nositel informace, která probudí v rostlině obranné
metabolické aktivity, aniž by následoval nástup reálného stresu a odčerpávání zdrojů energie. Zvýšený metabolický potenciál se následně
přesune do tvorby výnosových prvků, případně potlačí důsledky poškození po aplikaci herbicidů, či po kroupách.
Dlouhodobě známý je efekt nitrofenolátů při zvýšení odolnosti rostlin řepky proti napadení šešulí bejlomorkou.

K-FENOL MIX výrazně podporuje

  • aktivitu kořene
  • aktivitu asimilační plochy
  • příjem a využití živin
  • tvorbu a ukládání stavebních a zásobních látek

Složení

  • 4-nitrofenolát draselný
  • 2-nitrofenolát draselný
  • 5-nitroguajakolát draselný

Doporučení pro aplikaci

  • optimální teplota při aplikaci 8 až 25°C
  • optimální množství postřikové jíchy 150 až 300 l/ha

Možnost míchání – pokud to není v rozporu s legislativou a pokud to nezakazuje jejich výrobce, je možné kombinovat s listovými
hnojivy, regulátory růstu, přípravky na ochranu rostlin, a hnojivy DAM, AmisaN, AmiPhos, DAM 390 a SAM, pokud nejsou aplikovány
děrovými tryskami.

Při výše uvedených kombinacích nesmí postřiková kapalina stékat na půdu, ale musí ulpívat na listech, aby co největší množství účinných látek proniklo skrz listovou plochu do rostliny.

Při použití se řiďte platnou etiketou. K-FENOL MIX aplikujte postřikem na list v následujících dávkách a termínech:

Plodina Dávka (koncentrace) Max. počet aplikací Termín aplikace a účinnost
Obilniny 0,2 l/ha 2 1. od počátku odnožování 2. před metáním až na začátku metání, ovlivnění kvality – zvýšení obsahu N-látek v zrnu
Řepka ozimá Řepka jarní Hořčice 0,2 l/ha 3 1. fáze listové růžice 2. před květem až začátkem květu, zvýšení počtu šešulí 3. barva šešulí se mění z tmavě zelené na sv. zelenou, zvýšení výnosu, omezení ztrát
Slunečnice 0,2 l/ha 2 1. fáze 4–6 listů 2. začátek květu
Mák 0,2 l/ha 2 1. fáze listové růžice 2. fáze dlouživého růstu až háčkování
Cukrovka 0,2 l/ha 2 1. ve stádiu 4–6 párů pravých listů 2. cukrovka zakrývá meziřádky
Chmel 0,2 l/ha 4 1. fáze intenzivního růstu (2 m výšky) 2. 7–10 dní po 1. aplikaci 3. před květem 4. po odkvětu
Brambory 0,2 l/ha 3 1. rostliny zakrývají meziřádky 2. cca 14 dní po 1. aplikaci 3. 14 dní po 2. aplikaci
Vinná réva 0,2 l/ha (0,04%) 4 1. před květem 2.–4. v intervalu 10–14 dní
Kukuřice 0,2 l/ha 2 1. fáze 6–10 listů 2. na začátku květu palic
Hrách 0,2 l/ha 2 1. fáze cca 5–10 cm 2. před květem
Sója 0,2 l/ha 2 1. fáze cca 5–10 cm 2. před květem
Kmín 0,2 l/ha 2 1. druhý rok–brzy z jara 2. cca 14 dní po první aplikaci
Len 0,2 l/ha 2 1. ve výšce rostlin cca 10 cm 2. na začátku rychlého růstu, zvýšení výnosu dlouhého vlákna
Cibule a česnek 0,2 l/ha (0,04%) 3 1. ve fázi dvou pravých listů (výška 15 cm) 2. asi 14 dní po 1. aplikaci 3. asi 14 dní po 2. aplikaci
Jádroviny 0,2 l/ha 3 1. před květem 2. asi 14 dní po 1. aplikaci 3. asi 14 dní po 2. aplikaci
Peckoviny 0,3 l/ha 2 1. na začátku květu, při rozkvětu 20% květů 2. na konci květu, asi za 7–10 dní po 1. aplikaci
Rajčata 0,2 l/ha (0,04%) 3 1. po výsadbě 2. ve fázi butonizace 3. na začátku kvetení prvního vijanu
Okurky 0,2 l/ha (0,04%) 3 1. ve fázi dvou pravých listů 2. 14 dní po 1. aplikaci 3. 14 dní po 2. aplikaci
Paprika 0,2 l/ha (0,04%) 2 1. před květem 2. 14 dní po 1. aplikaci
Jahody 0,2 l/ha (0,04%) 2 1. brzy z jara 2. před květem

Mezi jednotlivými aplikacemi dodržte odstup aspoň 14 dnů.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru