Listové hnojivo
SÍRA 165

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustné síry a dusíku pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Balení: kanystry 20l, kontejnery 500l a 1 000l 

Etiketa


Charakteristika produktu

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustné síry a dusíku pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

 

Cíl použití a způsob účinku

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu síry, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření. Nejvýznamnějším obdobím pro uplatnění je etapa intenzivního nárůstu biomasy a příjmu dusíku v nitrátové formě.
Obsahuje významné množství síry pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení

Živiny S a N v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny

N: 100 g/l, S: 165 g/l

Doporučení pro aplikaci

plodina

termín

dávka

množství vody

polní plodiny

období intenzivního růstu

(nejlépe na základě ARR)

2 – 10 l/ha

200 – 1 000 l/ha

ovocné kultury

zelenina

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost

Při kombinování hnojiva SÍRA 165 s přípravky na ochranu rostlin a morforegulátory doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody, teplotu apod.
SÍRA 165 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru