Mák setý

Klíčové body výživy máku:

Vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

UREAstabil® – hnojivo, které „počká na déšť“

 • močovina s inhibitorem ureázy – vysoká jistota účinku i při minimálních srážkách
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • ve srovnání s jinými hnojivy nezpůsobuje rozplavení půdní struktury
 • dávka 1,5 – 3,0 q/ha, aplikace nejlépe před setím, nebo krátce po zasetí

Dostatek dostupného dusíku a dalších živin je předpokladem minimalizace vlivu stresových faktorů během vegetace.


Doplnění zásoby dusíku v kořenové zóně podle potřeby

StabilureN® 30

 • inhibitor ureázy pro hnojiva typu DAM, SAM a AmisaN
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného močovinového dusíku ke kořenům rostlin
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,1 l / 100 l hnojiva DAM, SAM a AmisaN
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu

Tvorba listové plochy a udržení její vysoké aktivity, omezení redukce výnosotvorných prvků

RETAFOS®prim

 • listové hnojivo pro všechny typy porostů
 • ideální pro porosty stresované chladem, herbicidem, utužením půdy apod.
 • fosfor a draslík v rychle přijatelných formách oproti běžným hnojivům
 • biologicky aktivní organická složka s protistresovým účinkem (humáty, aminokyseliny, betain)
 • dávka 5 l/ha, BBCH 13 - 61

FORTEalfa FENOL, FORTEbeta FENOL, FORTEgama FENOL

 • vzájemně kombinovatelná listová hnojiva s širokým spektrem živin, nitrofenoláty, humáty a aminokyselinami
 • zvýšení aktivity rostlin a čerpání dusíku a dalších živin z půdy
 • podpora zakládání a rozvoje výnosotvorných prvků
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 4 l/ha, BBCH 16 - 61

FORTEalfa®, FORTEbeta®, FORTEgama®

 • listová hnojiva s kombinací živin a protistresových složek (humáty, aminokyseliny, betain)
 • ideální pro aplikace při omezení příjmu živin kořenem (sucho, zamokření, utužení apod.)
 • možnost použití i pro potlačení deficitu živin podle anorganických rozborů rostlin (ARR)
 • dávka 4 l/ha, BBCH 13 - 61

hnojiva řady CAMPOFORT®

 • řada listových hnojiv s komplexem živin a biologicky aktivními látkami
 • optimální aplikace podle ARR - potlačení deficitu živin a vyrovnání jejich poměrů
 • dávka 5 až 10 l/ha, BBCH 30 - 59

K-FENOL MIX

 • přípravek na bázi čistých nitrofenolátů
 • pro zvýšení intenzity růstu rostlin a čerpání živin z půdy
 • regenerace rostlin po poškození kroupami, škůdci a chorobami
 • dávka 0,2 l/ha, BBCH 16 - 61

Podpora kvetení a tvorby pylu

CAMPOFORT® Special Zn

 • listové hnojivo N, S, Mg s vysokým obsahem chelátového zinku, s humáty a aminokyselinami
 • podpora kvetení a odolnosti suchu
 • dávka 5 - 10 l/ha, aplikace v druhé polovině prodlužovacího růstu

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Nahoru