Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Centrum pro výzkum, vývoj a inovace funkčních potravin

Centrum pro výzkum, vývoj a inovace funkčních potravin

Pro potravinářské technologie má klíčový význam sledování vlastností vstupních surovin z hlediska chemického, fyzikálního, a biologického. Při vlastním zpracování se uplatňují inženýrské procesy, jejichž cílem je optimalizace technologických postupů a řízení s ohledem na šetrnost zpracování, ekologii i nízkou energetickou náročnost. Konečné výrobky pak jsou hodnoceny z hlediska výživových hodnot, hygienicko-toxikologické bezpečnosti, senzoriky a zdravotní nezávadnosti. Vedle oblasti technologické, kontroly jakosti, vývoje a inovace výrobků je pro prosperitu odvětví významná oblast obchodní, včetně marketingu surovin a konečných výrobků a včetně vybudování úplného dodavatelsko-produkčního a tržního řetězce.
Centrum pro výzkum, vývoj a inovace funkčních potravin

Úvod

Pro potravinářské technologie má klíčový význam sledování vlastností vstupních surovin z hlediska chemického, fyzikálního, a biologického. Při vlastním zpracování se uplatňují inženýrské procesy, jejichž cílem je optimalizace technologických postupů a řízení s ohledem na šetrnost zpracování, ekologii i nízkou energetickou náročnost. Konečné výrobky pak jsou hodnoceny z hlediska výživových hodnot, hygienicko-toxikologické bezpečnosti, senzoriky a zdravotní nezávadnosti. Vedle oblasti technologické, kontroly jakosti, vývoje a inovace výrobků je pro prosperitu odvětví významná oblast obchodní, včetně marketingu surovin a konečných výrobků a včetně vybudování úplného dodavatelsko-produkčního a tržního řetězce.

 

Cíle projektu

Stěžejním cílem projektu je vytvoření zázemí pro vývoj funkčních potravin prostřednictvím vybudování moderního výzkumně-inovačního centra AGRA GROUP a.s.. VaV centrum navazuje na dosavadní činnosti a výrobní program AGRA GROUP. Moderní a pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací kapacitně vhodně vybavené centrum umožní aktivně pracovat na produktovém portfoliu nových funkčních potravin s vysokou přidanou nutriční i zdravotní hodnotou a na zvyšování užitných hodnot stávajících produktových řad.

 

Místo realizace

Místem realizace projektu, v jehož rámci dojde k  vybudování nové výzkumně-inovační kapacity pro výzkum a vývoj funkčních potravin (technologická laboratoř) a k dovybavení stávající kontrolní (testovací) laboratoře je Nový Bydžov (Královehradecký kraj).

 

Spolupráce s univerzitním výzkumem a dalšími subjekty

Projekt povede k posílení vazeb mezi univerzitním výzkumem a jeho aplikací do výroby. Nově vybudovaná VaV infrastruktura bude představovat špičkové vybavení pro VaV na celosvětové úrovni a vytváří předpoklad pro zapojení se žadatele a spolupracujících výzkumných pracovišť do dalších VaV projektů.

Nové středisko zároveň poskytne kapacitu pro rozšíření výzkumu do dalších oblastí, stejně tak jako budoucí zvýšení počtu pracovníků a pracovnic, kteří se v AGRA GROUP výzkumem, vývojem a inovacemi zabývají.

 

Projekt je podpořen OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST, Program POTENCIÁL / Výzva VI.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019625

Zpět na přehled

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Napište nám

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (19.4 + 38.5) *

Nahoru