Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Vhodná regenerace a nastartování porostů ozimů . . . . . . . . základní krok k dobrým výsledkům při sklizni

Vhodná regenerace a nastartování porostů ozimů . . . . . . . . základní krok k dobrým výsledkům při sklizni

Kvalitní regenerační hnojení N, základ dobrého startu Vašich porostů

AKTUÁLNÍ SITUACE – velmi individuální podle lokality:

 • zamokření půdy – nedostatek vzduchu pro kořeny prakticky bez ohledu na termín setí
 • špatná struktura půdy – vlivem nutnosti zpracování půdy při nadměrné vlhkosti (aby se vůbec zaselo), nebo příchodem extrémních srážek po zpracování a zasetí
 • ozimá řepka – stav porostů:
  • větší část porostů průměrné až silné, průměrně zakořeněné, zpravidla v přemokřené půdě
  • část porostů později setá, slabší, trpící přemokřením půdy
  • pouze lokální poškození mrazem, většinou dostatek aktivní listové plochy
 • ozimé obilniny – stav porostů podle dešťů a zpracování půdy:
  • silnější porosty – seté před podzimní vlnou dešťů do dobře zpracované půdy
  • slabší porosty – růst omezen nestrukturní půdou vlivem dešťů před setím, či po zasetí
 • slabší rostliny nemají dostatek energie pro jarní start.
 • nedostatek N v horizontu prokořenění na převážné části ploch – během podzimu a zimy na většině stanovišť významné srážky => proplavení NO3- a S.
 • nepříznivé podmínky pro příjem P – nedostatek vzduchu pro kořeny, chladná půda
 • riziko opožděného vstupu techniky na pozemky – kratší čas pro provedení nutných zásahů

DOPORUČENÍ pro hnojení dusíkem

Regenerační hnojení

 • rychle doplnit dusík v kořenové zóně – potřebné vlastnosti hnojiva:
  • rychlá rozpustnost granulí
  • dobrý průnik N do půdního profilu s minimem srážek

uvedené požadavky naplní:

  • močovina s inhibitorem ureázy (UREAstabil® – 46% N)
  • hnojivo s nitrátovou formou (ledek vápenatý – 15% N, v omezené míře LAV 27% N – potřeba opakovaných srážek)

Močovina s inhibitorem ureázy, UREAstabil®:

 • stabilně vykazuje vysoké využití dusíku ve srovnání s dalšími dusíkatými hnojivy
 • zabezpečí rychlý prostup dusíku ve formě močoviny do kořenové zóny bez rizika ztrát
 • až v dosahu kořenů dojde k přeměně na NH4+ - amonnou formu NH4+ dusíku využijí rostliny i za nižších teplot.
 • často zmiňované nebezpečí použití amidické formy dusíku na jaře se ve víceletých pokusech s hnojivem UREAstabil neprojevilo ani při jednorázových dávkách kolem 140 kg N/ha.
 • přednostně hnojit porosty střední a slabé, až potom porosty silné
  • řepka – 70 až 120 kg N/ha (cca 1,5 až 2,5 q UREAstabil®/ha)
  • pšenice – 60 až 80 kg N/ha (cca 1,3 až 1,7 q UREAstabil®/ha)

DOPORUČENÍ pro podporu fotosyntetické aktivity a výkonu rostlin

 • slabé porosty – nutnost intenzivního zakládání dalších výnosotvorných prvků = zajištění tvorby energetických a stavebních látek
 • silné porosty – velké množství hmoty = vysoká spotřeba živin. Při vyšších teplotách vzduchu a nízké teplotě půdy kořen dočasně nedokáže nasytit potřebu nadzemní hmoty – aplikace živin na list pomůže překlenout tento stav

Vhodné řešení uvedených stavů:

 • RETAFOS®prim – pro slabé i silné porosty po obnovení vegetace

Dodá rychle přijatelný polyfosfát (P), rychle přijatelný draslík (K) v organické formě a organický bór (B). Přítomný soubor organických látek (humáty, oligopeptidy, betain) zmírňuje stres při výkyvech teplot a vláhových podmínek. Dávka 5 l/ha.

 • listová hnojiva řady FORTE se stimulačním účinkem

FORTE alfa FENOL, FORTE beta FENOL, FORTE gama FENOL. Pro porosty s rozvinutou a aktivní listovou plochou – zvýšení intenzity příjmu živin a metabolických pochodů.

Obsahují dobře přijatelné živiny v plně rozpuštěné formě, plnou dávku nitrofenolátů, propojené s humáty a oligopeptidy.

Zpět na přehled

Kontaktujte nás

Agrodivize

Centrála ve Střelských Hošticích

Tovární 201
387 15 Střelské Hoštice

+420 383 399 737
info@agra.cz

Další kontakty

Potravinářská divize

Obchodně výrobní potravinářská divize
v Novém Bydžově

Třída B. Smetany 1332
504 01 Nový Bydžov

+420 724 703 620
food@agra.cz

Další kontakty

Napište nám

Pokud jste člověk, nevyplňujte

Sečtěte a zaokrouhlete (28.3 + 8.7) *

Nahoru