StabilureN®

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako pomocná půdní látka, číslo registrace ÚKZÚZ 3029.

Charakteristika produktu:

Pomocná půdní látka ve formě kapaliny, jejíž základní složkou je inhibitor ureázy ve speciálním rozpouštědlovém systému.

Cíl použití a způsob účinku:

StabilureN® se používá pro zlepšení vlastností hnojiv, která obsahují močovinovou (amidickou) formu dusíku.
StabilureN® dočasně omezuje přeměnu močoviny na amonnou formu dusíku a tím podporuje průnik dusíku do kořenové zóny již při minimálním úhrnu srážek. Dále omezuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší.
StabilureN® se používá ve spojení s kapalnými hnojivy typu DAM, SAM, roztoky močoviny a podobně, která obsahují aspoň 50 % dusíku v amidické formě.

Složení:

NBPT – inhibitor ureázy
Speciální rozpouštědlový systém

Živiny:

Organické látky:

Doporučená pro aplikaci:

zpracování půdy plodina hnojení trať
1. 2. a další
dávka v l/100 | DAM
orba k seťovému lůžku 0,18 - 0,2 0,15 - 0,18
redukované 0,2 - 0-22 0,18 - 0,2
orba ječmen jarní,
pšenice jarní, mák
základní,
časně jarní aplikace
0,22 0,18 - 0,2
redukované 0,22 - 0,25 0,2 - 0,22
orba kukuřice, slunečnice základní,
pozdně jarní aplikace
0,25 0,2 - 0,22
redukované 0,25 0,22
orba ozimy regenerační 0,22 0,18 - 0,2
redukovane 0,22 - 0,25 0,2 - 0,22
orba ozimy produkční 0,25 0,2 - 0,22
redukované 0,25 0,22
orba pšenice ozima,
řepka ozimá před květem,
přihnojení máku
pozdní 0,25 0,22
redukované 0,25

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze STABILUREN ve směsi s kapalnými dusíkatými hnojivy mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti vzhledem k proměnlivé kvalitě hnojiv.
STABILUREN se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry 20 l
Kontejnery

Fotogalerie: