AmisaN

Email Tisk

Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo ES.

 

Charakteristika produktu:

Koncentrované kapalné hnojivo, jehož základní složkou je močovina a síran amonný. Obsahuje okamžitě přijatelnou vodorozpustnou síru.

 

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je vhodné pro použití při hnojení všech polních plodin, které pozitivně reagují na kombinaci N a S v použitém hnojivu. Pro maximální využití předností účinku močovinové složky je vhodné přidat inhibitor ureázy StabilureN®.

 

Složení:

N celkový: 19%, z toho močovinový 15,2%
S: 5%

 

Doporučení pro aplikaci:

plodina

termín aplikace

doporučená dávka

obilniny

regenerační a produkční hnojení

100 – 400 l/ha*

olejniny

regenerační a produkční hnojení

100 – 600 l/ha*

okopaniny

před setím (sázením), případně preemergentně

100 – 600 l/ha

jeteloviny

regenerační hnojení

100 – 300 l/ha

zelenina

předseťově či během vegetace

100 – 500 l/ha*

* - při aplikaci na vegetující porost rozdělte dávku nad 300 l/ha na dvě dílčí dávky

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky využitím diagnostických postupů (rozbory půd a rostlin) a vzít v úvahu též příp. předchozí hnojení statkovými hnojivy a vliv předplodiny.

Hnojivo se také dobře uplatní i v systému minimálního zpracování půdy a k meziplodinám. Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje rychle i pozvolna působící formy dusíku, je možno jím hnojit na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi u vybraných plodin jednorázově pro celou vegetaci. Výhodně ho lze použít k plodinám, které dobře reagují na hnojení sírou (olejniny, cibule, česnek, jeteloviny, sója apod.). U těchto plodin vzhledem k rychle působící síře doporučujeme načasovat aplikaci do období maximální potřeby síry rostlinou. Pro zabránění ztrátám dusíku těkáním a pro zvýšení mobility dusíku v půdě doporučujeme při aplikaci přídavek výrobku StabilureN®.

 

Balení­:

Volně v autocisternách
Kontejnery: 1 000 l

 

Fotogalerie: