AmiPhos

Email Tisk
logo-AmiPhos-20160731-RGB-m

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo ES; kapalné hnojivo NP 24;6 s manganem (Mn), zinkem (Zn) a bórem (B).

 

Charakteristika produktu:

Kapalné koncentrované hnojivo s mikroprvky pro všechny plodiny pro aplikaci před založením porostu, během vegetace (podle druhu plodiny) i na zapravované posklizňové zbytky (např. sláma).

Nejvhodnější je aplikace na začátku období intenzivního růstu. Fosfor ve formě polyfosfátu zajišťuje zvýšený přímý účinek, protože se jedná o molekulu bez náboje, která prostupuje ke kořenům rychleji, než anorganické formy fosforu.

Z pohledu dusíku se s hnojivem pracuje obdobně, jako s hnojivy typu DAM.

 

Cíl použití a způsob účinku:

Dodání dusíku, fosforu a mikroprvků zinku, manganu a bóru pro podporu růstu rostlin a vyrovnání bilance živin.

Podpora vyvážené tvorby nadzemní hmoty a kořenového systému. To umožní optimální využití vody, živin a slunečního záření a dále umožní intenzivní zakládání a rozvoj výnosotvorných prvků. Posílení příjmu živin rostlinami omezuje stres způsobený biotickými i abiotickými vlivy během následující vegetace.

 

Složení:

Živiny N, P, B, Zn a Mn v plně rozpuštěných aktivních formách.

Obsah živin na 100 l hnojiva:

N 30 kg, P2O5 8 kg, B (MEA) 15 g, Mn (EDTA) 30 g, Zn (EDTA) 30 g

Fosfor ve formě polyfosfátu – zvýšená rychlost prostupu půdou a vstupu do rostlinných tkání.

 

Doporučení pro aplikaci:

Plodina

Podzim

Jaro 1. aplikace

Jaro 2. aplikace

Termín

Dávka

Termín

Dávka

Termín

Dávka

ozimé obilniny

od 3. listu

50 – 100 l/ha

otevření jara

100 – 250 l/ha

během odnožování a sloupkování

100 – 250 l/ha

jarní obilniny

-

-

před setím, před vzejitím

100 – 300 l/ha

během odnožování a sloupkování

100 – 250 l/ha

mák, řepka jarní

-

-

před setím, před vzejitím

100 – 300 l/ha

listová růžice až do objevení poupěte

100 – 250 l/ha

řepka ozimá

od 3. listu do konce října

50 – 150 l/ha

otevření jara

100 – 250 l/ha

prodlužovací růst

100 – 250 l/ha

slunečnice, kukuřice, cukrovka, brambory, hořčice

-

-

před setím, před vzejitím

100 – 400 l/ha

-

-

Při použití se řiďte platnou etiketou.

 

Mísitelnost:

AmiPhos nelze kombinovat s hnojivy obsahujícími vápník, hořčík a mangan či zinek v anorganické formě. Před kombinováním s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti.


Balení­:

Volně v autocisternách
Kontejnery: 1 000 l

 

Fotogalerie: