4. Posklizňová úprava máku

Email Tisk

Mák analyzujeme, usušíme, vyčistíme, zabalíme, uskladníme. V roce 2009 společnost otevřela zcela novou moderní linku, kterou i doplňuje o nové technologie a postupně rozšiřuje její kapacitu.

 • balení, čištění a skladování máku.

příjem máku

 • příjem máku na sklad se provádí „přímo z pole“, kapacita skladů je dostatečná na příjem veškerého máku o žních;
 • příjem máku je možno provést i za skladů dodavatele v průběhu roku;

analýzy

 • základní analýzy (vlhkost, teplota, čistota, senzorické vlastnosti) se provádí při návozu společně s vážením s okamžitým předáním informací zákazníkovi;
 • stanovení čistoty, obsahu kadmia, morfinu, glyfosátu a ostatních chemických přípravků se zajišťuje externě;
 • průměrné vzorky z každé dodávky se odebírají pomocí vzorkovačů;

sušení

 • sušení se provádí se v sušících boxech prodouváním suroviny předehřátým vzduchem;
 • případný nárůst teploty suroviny se koriguje prodouváním vzduchem;
 • v případě potřeby je možno dodávky obsahující skladištní škůdce  oddělit v karanténním skladu s možností speciálního ošetření suroviny;

předčištění

 • provádí se na předčističce Westrup nebo separátorech Cimbria;

čištění

 • provádí se na čističkách Westrup a Cimbria, v případě potřeby se používá triér, čistota máku je obvykle 99,9%;
 • čistička je vybavena dvěma permanentními magnety na odstraňování magnetických kovů;
 • čistička je vybavena detektorem magnetických i nemagnetických kovových částic s jejich oddělováním;

balení

 • big bag (BB);
 • papírový pytel 20 nebo 25 kg;
 • malý pytlík 0,5 nebo 1 kg;

skladování

 • skladuje se v BB ve skladové budově určené pro skladování potravin za požadované teploty;
 • nakládka a expedice je zajištěna;