Výrobní program

1. Sušením tekutých potravinářských produktů - trysková sušárna - sušicí výkon 500 litrů za hodinu

Email Tisk

Společnost provozuje v Novém Bydžově zcela novou tryskovou sušárnu Vzduchotorg, která je technologicky vybavena pro sušení tekutých potravinářských produktů. Příjem surovin je realizován do nerezových tanků s možností přimíchat do suroviny další pevné nebo tekuté složky před vlastním sušením. Součástí sušárny je i zahušťování surovin v několika vícestupňových vakuových odparkách s různými kapacitami. Sušárna je vybavena balicí linkou na plnění big bagů nebo papírových pytlů s plastovou vložkou. Balička pytlů je vybavena detektorem kovů. Usušené produkty jsou skladovány ve skladech. K dispozici jsou i chlazené sklady na produkty.

 

Sušárna Vzduchotorg 5

 

Sušárna Vzduchotorg                        Sušárna Vzduchotorg 2

 

Sušárna Vzduchotorg 3                        Sušárna Vzduchotorg 4

     


 
   

2. Sušením tekutých produktů - trysková sušárna - sušící výkon 80 litrů za hodinu

Email Tisk

Společnost provozuje v Novém Bydžově tryskovou sušárnu NIRO, které je technologicky vybavena pro sušení potravinářských produktů. Na sušárně je sušen produkt pro agro sektor. Příjem surovin je realizován v kontejnerech do skladů (i chlazených).

 

DSC 0006

 

 

DSC 0007

 

 

DSC 0008

 
   

3. Zahušťování potravinářských produktů na vícestupňových vakuových odparkách

Email Tisk

Společnost disponuje čtyřmi vícestupňovými vakuovými odparkami. Na odparkách se zahušťují některé produkty před sušením. Dále se zde zahušťují produkty před potravinářským využitím. Aktuálně se zahušťuje sladina.

Společnost nabízí volnou kapacitu odparek k potravinářskému využití.

 

 

Odparka Wiegand

Odparka Wiegand                         Odparka Wiegand 2

 

 

Kladenská odparka

Kladenska odparka

 

Kladenska odparka 2

 

 
   

4. Posklizňová úprava máku

Email Tisk

Mák analyzujeme, usušíme, vyčistíme, zabalíme, uskladníme. V roce 2009 společnost otevřela zcela novou moderní linku, kterou i doplňuje o nové technologie a postupně rozšiřuje její kapacitu.

 • balení, čištění a skladování máku.

příjem máku

 • příjem máku na sklad se provádí „přímo z pole“, kapacita skladů je dostatečná na příjem veškerého máku o žních;
 • příjem máku je možno provést i za skladů dodavatele v průběhu roku;

analýzy

 • základní analýzy (vlhkost, teplota, čistota, senzorické vlastnosti) se provádí při návozu společně s vážením s okamžitým předáním informací zákazníkovi;
 • stanovení čistoty, obsahu kadmia, morfinu, glyfosátu a ostatních chemických přípravků se zajišťuje externě;
 • průměrné vzorky z každé dodávky se odebírají pomocí vzorkovačů;

sušení

 • sušení se provádí se v sušících boxech prodouváním suroviny předehřátým vzduchem;
 • případný nárůst teploty suroviny se koriguje prodouváním vzduchem;
 • v případě potřeby je možno dodávky obsahující skladištní škůdce  oddělit v karanténním skladu s možností speciálního ošetření suroviny;

předčištění

 • provádí se na předčističce Westrup nebo separátorech Cimbria;

čištění

 • provádí se na čističkách Westrup a Cimbria, v případě potřeby se používá triér, čistota máku je obvykle 99,9%;
 • čistička je vybavena dvěma permanentními magnety na odstraňování magnetických kovů;
 • čistička je vybavena detektorem magnetických i nemagnetických kovových částic s jejich oddělováním;

balení

 • big bag (BB);
 • papírový pytel 20 nebo 25 kg;
 • malý pytlík 0,5 nebo 1 kg;

skladování

 • skladuje se v BB ve skladové budově určené pro skladování potravin za požadované teploty;
 • nakládka a expedice je zajištěna;
 
   

5. Obchod mákem – nákup i prodej

Email Tisk
 • nabízíme zákazníkům výkup máku vyčištěného na čističce máku AGRA GROUP
          • při prodeji máku na čističce v Novém Bydžově nabízíme zajímavý slevový program
 • nabízíme výkup máku, který byl vyčištěn na jiných čističkách, mák musí být českého původu
 • nabízíme výkup máku za fixované ceny před jeho sklizní
 • realizujeme prodej máku v celé Evropě
 
   

6. Poradenství při pěstování máku

Email Tisk
 • společnost disponuje obchodními zástupci s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti agrochemie
 • celoroční poradenství provádíme pro mák setý bezplatně
 • poradenství zahrnuje porovnání odrůd, ochranu rostlin, hnojení, doporučení stanoviště, atd.
 
   

7. Vývoj, prodej a distribuce osiv

Email Tisk
 • společnost zajišťuje vývoj osiv s externími i interními pracovníky
 • společnost zajišťuje množení osiv, moření, ozařování a distribuci k odběratelům
 • odrůdy prodávaných osiv Aplaus, Major, Bergam, Maraton, odrůdy bílého máku Orel
 
   

8. Mísení, balení, skladování (i za chladu) potravinářských produktů

Email Tisk
 • AGRA GROUP a.s. nabízí mísení potravinářských produktů na mísičích, balení produktů do pytlíků a dóz
 • Společnost nabízí volnou balící kapacitu pěti různých balících linek.

Popis linek:

 

Hesser

hesser

 • Balení do papírových krabiček o obsahu 200 až 500 g dle sypné hmotnosti.
 • V krabičce je vložen sáček z P - Alpy ( folie hliník - papír - polyetylen ) - Výborné bariérové vlastnosti.
 • Krabičky jsou vkládány do kartonů po 12 ti kusech.
 • Velikost krabičky =  šířka 90 x výška 175 x hloubka 65 mm
 • Karton = 380 x 180 x 190 mm.
 • Je zde možno balit vše co je sypké.
 • Výkon tohoto stroje je 2800 ks / hodinu.

 

Laudenberg

laudenberg

 • Balení do sáčků o obsahu  50 až 300 g vyrobených z folie. Složení folie dle potřeby. Nejčastěji používané složení ( papír - hliník - polyetylen ).
 • Poměr jednotlivých druhů surovin je podle potřeby bariérové odolnosti baleného materiálu.
 • Sáček má šířku 130 mm , délka je nastavitelná dle druhu baleného materiálu a žádané hmotnosti.
 • Součástí tohoto balícího automatu je zařízení na vkládání jednotlivých sáčků dle požadovaného množství.
 • Je zde možno balit vše co je sypké.
 • Výkon tohoto stroje je 2000 ks / hodinu.

Astral

astral

 • Balení do sáčků o obsahu  5 až 2000 g vyrobených z folie. Složení folie dle potřeby. Nejčastěji používané složení ( papír - hliník - polyetylen ).
 • Poměr jednotlivých druhů surovin je podle potřeby bariérové odolnosti baleného materiálu.
 • Sáček pro balení o hmotnosti 5 až 500g má šíři 130mm a délku dle baleného materiálu a požadované hmotnosti.
 • Sáček pro balení o hmotnosti 100 až 2000g má šíři 260mm a délku dle baleného materiálu a požadované hmotnosti.
 • Je zde možno balit vše co je sypké.
 • Výkon tohoto stroje je 400 až 800 ks / hodinu dle druhu balení.

Mavet

mavet

 • Balení do dóz nebo předem připravených sáčků o obsahu 10 až 2000g.
 • Velikost dóz nebo sáčků je libovolná dle baleného materiálu a požadované hmotnosti.
 • Součástí této plničky je zařízení na zavaření vrchu dózy hliníkovou fólií.
 • Je zde možno balit vše co je sypké.
 • Tato plnička je upravena speciálně pro balení sušené sladiny.
 • Výkon tohoto stroje je 250 až 400ks / hodinu dle druhu balení.

Pytlovací linka

pytlovaci-linka

 • Možnost pytlování všech jakéhokoliv sypného materiálu o hmotnosti 5 až 30 kg
 • Součástí této linky je i detektor kovů.
 • Je zde možno balit vše co je sypké.
 • Výkon této linky je 30 až 50 ks / hodinu dle druhu balení.
 
   

Moření osiv

Email Tisk

 

 • AGRA GROUP a.s. Nový Bydžov nabízí službu:
 • Moření máku – možnost moření máku práškovými i tekutými mořidly
 • Moření osiv – možnost moření ostatních obvykle mořených osiv (obiloviny, sója, hrách, atd.)
 • Společnost zajistí uložení osiv, dopravu osiv
 • Zajištění mořidel a cena dohodou.

Mořička