• Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize

Služby

Email Tisk

Společnost AGRA GROUP a.s. se od počátku svého působení  zaměřuje na problematiku výživy rostlin a s tím související vývoj nových technologií. Naše společnost spolupracuje s mnoha výzkumnými a univerzitními pracovišti a zapojuje se do výzkumných projektů, řešících aktuální problémy zemědělské praxe. Důležitou součástí všech těchto aktivit společnosti je poskytování odborných poradenských služeb, především však plošného poradenství v oblasti polních plodin prostřednictvím sítě oblastních reprezentantů.

 

Nashromážděné poznatky, výsledky výzkumu a dlouholeté zkušenosti odborných specialistů na výživu polních i speciálních plodin umožnily v roce 2007 naplno rozvinout v rámci celé ČR poradenství v ovocných sadech a vinicích, o které je v ovocnářské praxi veliký zájem. Toto poradenství je pak zajišťováno prostřednictvím oblastních reprezentantů za účasti našeho specialisty na výživu sadů a vinic.

 

V rámci existujícího poradenství zajišťuje společnost AGRA GROUP a.s. vyhodnocování aktuálního výživného stavu porostů polních plodin, sadů i vinic a na základě výsledků zajišťuje návrhy takových výživářských opatření, vedoucích k omezení ztrát na výnosech a kvalitě produkce. Všechny poradenské a konzultační činnosti zajišťuje společnost pro zemědělské subjekty jako součást podpory prodeje listových hnojiv zdarma.