Poradenství - polní plodiny

Email Tisk

Poradenství ve výživě polních plodin zahrnuje vše, co souvisí s použitím, výrobou, vývojem a prodejem listových hnojiv, UREAstabil a přípravku StabilureN®. Jednotlivé produkty nabízené v rámci činnosti AGRA GROUP a.s. jsou vždy velmi úzce spjaty s řešením problému u zákazníka v konkrétním porostu a za daných podmínek.

 

Jedná se o cílené a nikoliv nahodilé zásahy a ke každému porostu přistupujeme jako k specifickému problému. Velký význam má proto i zákaznický servis - zajišťovaný na území celé ČR skupinou oblastních reprezentantů (viz Kontakty) jak v polní rostlinné výrobě, tak i poradenství v ovocných sadech a vinicích.

 

Velmi podrobně se zabýváme otázkou dusíkaté výživy (managementu dusíku) se snahou vytvářet nové, efektivnější a rentabilnější pěstitelské technologie, jejichž cílem je dosáhnout lepšího využití amidického dusíku a omezit během použití jeho ztráty. V tomto směru úzce spolupracujeme s VÚRV v Praze Ruzyni a pořádáme řadu odborných seminářů po celé ČR.

 

AGRA GROUP a. s. využívá rozsáhlou síť smluvních laboratoří k monitoringu výživného stavu polních plodin po celé republice, částečně i na Slovensku, v Polsku a Litvě. Každoročně tak získáváme velké množství výsledků sledování výživného stavu porostů pomocí anorganických rozborů rostlin (ARR) a stanovení minerálního dusíku (Nmin), které využíváme k diagnostice.

 

Výsledky jsou zpracovány a dostávají se neprodleně k zákazníkovi ve výstupu ze speciálního softwaru AGRALAB. Naše výrobky RETAFOS, CAMPOFORT®, FORTESTIM® nebo N-FENOL MIX již mají své pevné místo v intenzivních pěstitelských technologiích většiny předních zemědělců.

 

Spolu s nabídkou pomocného přípravku StabilureN® nabízí AGRA GROUP a.s. od roku 2011 zákazníkům novou službu – Stanovení ztrát N při aplikaci DAM 390. Každý pozemek má z hlediska půdních vlastností, technologie zpracování, předplodiny, odstupu od organického hnojení apod. jiné předpoklady pro činnost enzymu ureázy a tím i rychlost přeměny amidického dusíku na dusík amonný. S tím pak souvisí i úroveň ztrát dusíku únikem do ovzduší. Nabízíme Vám možnost ověřit si ve Vašich půdních podmínkách zdarma laboratorním rozborem, o kolik dusíku konkrétně na kterém honu přicházíte a zda a jak je pro Vás aplikace StabilureNu přínosná. Obraťte se s požadavkem na toto zjištění na naše oblastní reprezentanty.

 

jaroslav_mraz

Pokud chcete prověřit a konzultovat výživný stav Vašich porostů, neváhejte kontaktovat našeho specialistu

Ing. Jaroslava Mráze (mobil: +420 602 261 435), e-mail: jaroslav.mraz@agra.cz nebo našeho reprezentanta ve své oblasti.

 

Publikace:

Draslik_v_pokrocilych_fazich_rustu_Zemedelec_20_2010_Mraz.pdf

Ziviny_na_list_vyrovnaji_deficit_Zemedelec_18_2010_Mraz.pdf

Stimulace_a_listova_vyziva_Uroda_04_2010_Mraz.pdf

Optimalizace_hnojeni_maku_dusikem_01_2010_Mraz.pdf

Podzimni_aplikace_dusiku_v_repce_2009_Mraz.pdf

Listova_vyziva_dokaze_resit_problemy_Uroda_03_2009_Mraz.pdf

Dusik_a_stimulace_-_propojeny_system_Agromanual_03_2009_Mraz.pdf

Stimulace_psenice_jecmene_a_maku_Uroda_04_2009_Mraz.pdf

Vynos_repky_ovlivni_podzimni_vyziva.pdf