• Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize
  • Agrodivize

Obchod komoditami

Email Tisk

Projekt řepka

Hlavní prioritou akciové společnosti AGRA GROUP byla vždy snaha být co nejužitečnějším partnerem zemědělských zákazníků z oblasti prvovýroby. Z tohoto důvodu bylo vedením společnosti rozhodnuto o rozvoji komoditního poradenství se zaměřením na prodej řepky s možností uzavření smlouvy na budoucí sklizeň tak, aby pěstitel již během pěstování znal realizační cenu a této skutečnosti mohl přizpůsobit agronomické zásahy v průběhu vegetace.

 

V současnosti je běžné, že po sklizni začne série jednání pěstitele s obchodníky o aktuální prodejní ceně, která je většinou v korelaci ke komoditní burze MATIF. V tuto chvíli je již pěstitel vydán na milost či nemilost aktuálnímu vývoji a své dosavadní výrobní náklady již neovlivní. Menší část objemu je prodána dopředu za pevnou cenu, ale nesplnění ze strany pěstitele je postihováno velkou penalizací, a to je i důvod, proč není tato forma příliš využívána.

 

Proto našim partnerům nabízíme možnost zajištění ceny řepky v průběhu celého roku.


Řepka je naší významnou plodinou a Česká republika je s průměrným ročním objemem okolo 1 milionu tun nezanedbatelným evropským producentem. Toto postavení vyplývá z více faktorů, mezi které patří především tradice pěstování a zpracování řepky, vysoká domácí spotřeba této komodity, vhodné klimatické i legislativní podmínky pro intenzivní pěstování moderních odrůd, vyspělá technologie pěstovaní, sklizně, čištění, skladování a dopravy, v souladu s legislativními požadavky EU.

 

AGRA GROUP a.s. je významná zemědělsko-obchodní společnost s komplexním přístupem od pole až k odběrateli. Dlouhodobě spolupracujeme s většinou významných pěstitelů, kterým poskytujeme kompletní podporu. Veškeré aktivity zajišťujeme v týmu vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců pracujících ve všech regionech republiky.

 

Součástí projektu je i poskytování pravidelného, bezplatného informačního servisu, který pěstitelům umožňuje snadnou orientaci v aktuální situaci na komoditních trzích.

 

Obraťte se na našeho specialistu v oblasti nákupu a prodeje této komodity Bc. Dagmar Píckovou, která Vám poskytne veškeré potřebné informace (viz Kontakty)!