Řepka ozimá

Email Tisk
repka_graf

vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

doplnění zásoby dusíku v kořenové zóně podle potřeby

podpora intenzivního čerpámí živin,

stimulace růstu aktivní biomasy

podpora tvorby a klíčení pylu,

zvýšení odolnosti proti bejlomorce

 

UREAstabil

 • močovina s inhibitorem ureázy
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • aplikace v regenerační nebo produkční dávce

- lehčí půdy 2,0 – 2,5 q/ha

- střední a těžší půdy 2,5 – 3,0 q/ha

 

StabilureN

 • inhibitor ureázy pro hnojiva DAM, SAM
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného močovinového dusíku do kořenové zóny
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,2 l / 100 l DAM
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu

 

FORTESTIM-beta

 • listové hnojivo se stimulačními látkami, s komplexem živin (N, Mg, S, B) a biologicky aktivních látek
 • zvýšení čerpámí živin
 • omezení stresu ze sucha, poškození kroupami apod.
 • dávka 7 l/ha

CAMPOFORT Special B

 • listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného bóru a organickou složkou
 • podpora kvetení a odolnosti suchu
 • dávka 10 l/ha

 

ARR – stanovení deficitních živin

 • optimalizace výživného stavu

 

N-FENOL mix

 • stimulátor na bázi nitrofenolátů
 • elicitační účinek
 • podpora tvorby výnosu
 • omezení stresu po aplikaci herbicidů, poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 0,2 l/ha

 

Bór 150

 • koncentrát bóru
 • doplněk pro tankmixy s dalšími přípravky a hnojivy
 • dávka 1 l/ha