Pšenice ozimá

Email Tisk
pseniceozima

vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

doplnění zásoby dusíku v kořenové zóně podle potřeby

tvorba listové plochy a udržení její vysoké aktivity

omezení redukce výnosotvorných prvků

podpora tvorby a přesunu asimilátů do zrna

UREAstabil

 • močovina s inhibitorem ureázy
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • aplikace v regenerační nebo produkční dávce

- lehčí půdy 1,5 – 2,0 q/ha

- střední a těžší půdy 2,0 – 3,0 q/ha

StabilureN

 • inhibitor ureázy pro hnojiva DAM, SAM
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného močovinového dusíku do kořenové zóny
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,2 l / 100 l DAM
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu
 • aplikace s produkční a kvalitativní dávkou N

FORTESTIM-gama, FORTESTM-alfa

 • listová hnojiva se stimulačními složkami
 • komplex živin (N P K nebo N Mg S Zn) a biologicky aktivních látek
 • zvýšení čerpání N i dalších živin
 • podpora tvorby prvků výnosu
 • omezení stresu po poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 7 l/ha, BBCH 30 - 37

 

CAMPOFORT podle ARR

 • řada listových hnojiv s komplexem živin a biologicky aktivními látkami
 • optimální aplikace podle ARR
 • vyrovnání deficitu a poměru živin
 • podpora tvorby výnosu a omezení stresu po poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 7 l/ha, BBCH 31 - 37

 

Bór 150

 • koncentrát bóru
 • pro podporu kvetení a opylení
 • dávka 0,2 – 0,3 l/ha, BBCH 39

 

K-Gel, CAMPOFORT Garant K

 • listové hnojivo s vysokým obsahem draslíku a organickou složkou
 • podpora tvorby cukrů – zdroj škrobu
 • dávka 3 – 5 l/ha, příp. 10 l/ha, BBCH 39 – 59

 

Hořčík 140

 • koncentrát hořčíku
 • prodloužení životnosti listů
 • dávka 2 - 5 l/ha, BBCH 39 - 69