Mák setý

Email Tisk
mak-graf

vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

doplnění zásoby dusíku v kořenové zóně podle potřeby

regenerace po poškození herbicidy, počasím a stimulace tvorby výnosu

podpora kvetení a tvorby pylu

 

UREAstabil

 • močovina s inhibitorem ureázy
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně bez inhibice klíčení
 • aplikace před setím nebo krátce po zasetí

- lehčí půdy 1,5 – 2,0 q/ha

- střední a těžší půdy 2,0 – 2,5 q/ha

 

StabilureN

 • inhibitor ureázy pro hnojiva DAM, SAM
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného dusíku do kořenové zóny
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,2 l / 100 l DAM
 • možnost kombinace s preemergentními herbicidy

 

N-FENOL mix

 • stimulátor na bázi nitrofenolátů
 • elicitační účinek
 • podpora tvorby výnosu
 • omezení stresu po aplikaci herbicidů, poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 0,2 l/ha

 

FORTESTM-alfa, FORTESTIM-beta

 • listové hnojivo se stimulačními látkami s komplexem živin a biologicky aktivních látek
 • podpora tvorby výnosu
 • omezení stresu po aplikaci herbicidů, poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 7 l/ha

 

 

CAMPOFORT Special Zn

 • listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného zinku a organickou složkou
 • podpora kvetení a odolnosti suchu
 • dávka 10 l/ha

 

CAMPOFORT Special B

 • listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného bóru a organickou složkou
 • podpora kvetení a odolnosti suchu
 • dávka 10 l/ha

 

Bór 150

 • koncentrát bóru
 • doplněk pro tankmixy s dalšími přípravky a hnojivy
 • dávka 1 l/ha