Kukuřice

Email Tisk
kukurice

vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

podpora intenzivního čerpání živin, stimulace růstu aktivní biomasy

 

UREAstabil

 • močovina s inhibitorem ureázy
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • aplikace před setím nebo krátce po zasetí v dávce 2,0 – 4,0q/ha

 

StabilureN

 • inhibitor ureázy pro hnojiva DAM, SAM
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného dusíku do kořenové zóny
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • dávka 0,2 l / 100 l DAM
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu

 

FORTESTIM-alfa

 • listové hnojivo se stimulačními látkami, s komplexem živin (N, Mg, S, Zn) a biologicky aktivních látek
 • zvýšení čerpání živin
 • omezení stresu ze sucha, poškození kroupami apod.
 • dávka 7 l/ha

 

CAMPOFORT podle ARR

 • optimalizace aktuálního výživného stavu