Ječmen jarní

Email Tisk
jecmenjarnni

vytvoření zásoby dusíku v kořenové zóně

doplnění zásoby dusíku v kořenové zóně podle potřeby

tvorba aktivní listové plochy, omezení stresů

intenzivní tvorba a přesun asimilátů do zrna

UREAstabil

 • močovina s inhibitorem ureázy
 • rozprostření dusíku v kořenové zóně v době vláhové jistoty
 • pro základní hnojení
 • dávka 1,3 – 2,5 q/ha, nejlépe před setím

 

Dostatek dostupného dusíku a dalších živin je předpokladem minimalizace stresových faktorů během vegetace

StabilureN

 • inhibitor ureázy pro hnojiva DAM, SAM
 • zlepšuje prostup povrchově aplikovaného močovinového dusíku do kořenové zóny
 • snižuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší
 • možnost kombinace s přípravky na ochranu rostlin a regulátory růstu
 • dávka 0,2 l / 100 l DAM při povrchové aplikaci DAM či SAM

FORTESTIM-gama

 • listové hnojivo se stimulačními složkami
 • komplex živin (N P K nebo N Mg S Zn) a biologicky aktivních látek
 • zvýšení čerpání N i dalších živin
 • podpora tvorby prvků výnosu
 • omezení stresu po poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 7 l/ha, BBCH 30 - 37

 

CAMPOFORT podle ARR

 • řada listových hnojiv s komplexem živin a biologicky aktivními látkami
 • optimální aplikace podle ARR
 • vyrovnání deficitu a poměru živin
 • podpora tvorby výnosu a omezení stresu po poškození kroupami, suchu apod.
 • dávka 7 l/ha, BBCH 31 – 39

 

Bór 150

 • koncentrát bóru
 • pro podporu kvetení a opylení
 • dávka 0,2 – 0,3 l/ha, BBCH 39

 

Listová plocha vytváří zdroje pro stavbu rostlin a tím pro utváření výnosotvorných prvků. Rostlina má pak k dispozici i více zdrojů energie, které může použít pro potlačení stresových faktorů vlivem počasí, chorob či škůdců

K-GEL 140

 • listové hnojivo s vysokým obsahem draslíku a gelovou složkou bránící vysychání a krystalizaci jíchy na povrchu listů
 • dávka 3 – 5l/ha, BBCH 39 – 49

 

CAMPOFORT Garant K

 • listové hnojivo s vysokým obsahem draslíku a organickou složkou
 • podpora tvorby cukrů – zdroj škrobu, který tvoří 2/3 zrna
 • dávka 10 l/ha, BBCH 39 – 59

 

Hořčík 140

 • koncentrát hořčíku
 • prodloužení životnosti listů
 • dávka 2 – 5 l/ha, BBCH 39 - 69

 

Draslík podporuje tvorbu a přesun škrobových složek. Ty tvoří 2/3 zrna a znamenají plné a klíčivé zrno.