ZINEK 120

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo ES.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného zinku a síry pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu zinku, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření.
Obsahuje významné množství zinku pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení:

Živiny Zn a S v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

Zn: 128 g/l, S: 60 g/l


Doporučená pro aplikaci:

plodina

termín

dávka

množství vody

polní plodiny

období intenzivního růstu

(nejlépe na základě ARR)

0,5 – 3 l/ha

200 – 1 000 l/ha

ovocné kultury

zelenina

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost:

V případě kombinace hnojiva ZINEK 120 s přípravky na ochranu rostlin a morforegulátory doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na možné srážení.
ZINEK 120 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry:     20l
Kontejnery: 500l a 1 000l

Fotogalerie: