SÍRA 165

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu pod registračním číslem 3160 ÚKZÚZ.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustné síry a dusíku pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu síry, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření. Nejvýznamnějším obdobím pro uplatnění je etapa intenzivního nárůstu biomasy a příjmu dusíku v nitrátové formě.
Obsahuje významné množství síry pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení:

Živiny S a N v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

N: 100 g/l, S: 165 g/l

 

Doporučená pro aplikaci:

plodina

termín

dávka

množství vody

polní plodiny

období intenzivního růstu

(nejlépe na základě ARR)

2 – 10 l/ha

200 – 1 000 l/ha

ovocné kultury

zelenina

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost:

Při kombinování hnojiva SÍRA 165 s přípravky na ochranu rostlin a morforegulátory doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody, teplotu apod.
SÍRA 165 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry:     20l
Kontejnery: 500l a 1 000l

Fotogalerie: