BÓR 150

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo ES.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného bóru pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu bóru, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření.
Obsahuje významné množství síry pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny. Nejvhodnější je opakovaná aplikace nižších dávek, protože bór se nepřemisťuje ze starších částí do mladších a lze u něho dosáhnout snadno fytotoxického obsahu.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení:

Živiny B v plně rozpuštěných aktivních formách

Živiny:

B: 150 g/l


Doporučená pro aplikaci:

plodina

termín

dávka

množství vody

brambory, cukrovka

období intenzivního růstu

(nejlépe na základě ARR)

období před květem

0,5 – 1,5 l/ha

200 – 1 000 l/ha

řepka ozimá

řepka jarní

mák, slunečnice

luskoviny

ovocné kultury, réva vinná

zelenina

obilniny

0,2 – 0,3 l/ha

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost:

Při kombinování hnojiva BÓR 150 s přípravky na ochranu rostlin a morforegulátory doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody, teplotu apod.
BÓR 150 se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry:     20l
Kontejnery: 500l a 1 000l

Fotogalerie: