RETAFOS

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo ES, číslo typu 6.2 - kapalné NPK hnojivo s bórem.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo se stimulačním účinkem pro podzimní aplikaci v řepce ozimé.

Cíl použití a způsob účinku:

Zvýšení aktivity rostlin za současného zlepšení čerpání živin z půdy a zvýšení tvorby biomasy rostlin. Působí na lepší tvorbu kořenového systému, tvorbu a ukládání zásobních látek a přípravu rostlin na přezimování.
Působí na rostlinu spojením živin a biologicky aktivních organických látek.

Složení:

Živiny N, P, K, B a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

N: 96 g/l, P2O5: 144 g/l, K2O: 72 g/l, B: 8 g/l

Organické látky:

Látky polyfenolického a peptidického charakteru, humáty a specifické aminokyseliny, které přímo ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
řepka ozimá 4 - 8 listů 10 l/ha 200 - 600 l/ha

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze RETAFOS mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti.
Nedoporučujeme mísení s DAM, protože nezajišťuje potřebnou strukturu postřiku.
RETAFOS se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry:     20l
Kontejnery: 500l a 1 000l

Fotogalerie: