• Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize
 • Agrodivize

Produkty AGRA GROUP a.s.

Email Tisk

Listová hnojiva

Listovými hnojivy  je možno přes nadzemní část rostlin ovlivnit jejich výživný stav a metabolismus dodáním živin a doprovodných (formulačních) látek. LH ze sortimentu AGRA GROUP a.s. jsou  snadno rozpustná a s vyváženým poměrem. Obsahují organické formulační látky , které  zvyšují účinnost aplikovaných živin dvojím způsobem:

 • usnadňují vstup živin do listů - mají vhodné smáčivé a adhezivní vlastnosti a vysokou hygroskopicitu. To zlepšuje rovnoměrné rozprostření jíchy a ulpívání živin na ploše listů, omezuje riziko smyvu živin deštěm a předčasnou krystalizaci živin s následným opadem z listu. To prodlužuje účinnost a zvyšuje využití hnojiva.
 • napomáhají zapojení živin do metabolizmu rostlin – vstupují do rostlinných pletiv společně s živinami a aktivují či zintenzivňují průběh metabolických reakcí. Tím dochází k synergiickému působení a tím zlepšenému využití živin rostlinou.

Listová hnojiva pro podzimní aplikaci (LH – podzim)

Jsou speciálně vyvinuta pro aplikaci v porostech ozimů. Cílem je posílit metabolismus rostlin před zimou, podpořit rozvoj kořenového systému a zvýšit tvorbu a ukládání zásobních látek. Silnější kořenová soustava vytváří lepší předpoklady pro ukládání zásobních látek a umožňuje snadněji přijímat vodu a živiny i za zhoršených vegetačních podmínek. Tato podzimní listová hnojiva zlepšují přezimování a jejich aplikace je významných opatřením pro regeneraci a nastartování porostů v jarním období.

 

FORTESTIM®

Listová hnojiva řady FORTESTIM® obsahují komplex vybraných živin a doprovodných látek, jejichž synergickým působením cíleně ovlivňujeme urychlení regenerace ozimů, intenzivní růst jařin a trvalých kultur v počátku vegetace. Doprovodné biologicky aktivní látky peptidické a fenolické povahy významně podporují příjem živin, jejich následnou využitelnost a dokáží zmírnit stresy. Organická složka též ovlivňuje kvalitu aplikace listového hnojiva.

Tato řada zahrnuje čtyři druhy  hnojiv pro specifické  použití v určitých plodinách.

 

CAMPOFORT® (LH CAMPOFORT®)

Listová hnojiva řady CAMPOFORT® jsou formulovaná hnojiva určena především pro porosty s nevyrovnaným poměrem živin v rostlinách. Jsou typickými produkty, které doporučujeme používat na základě konkrétní znalosti výživného stavu porostu – výsledku anorganického rozboru rostlin (ARR).

 

Cílem aplikace je:

 • snížení deficitu makroživin
 • odstranění deficitu mikroživin
 • cílené ovlivnění tvorby a redukce výnosotvorných prvků

Aplikace hnojiv CAMPOFORT® je vhodná:

 • v období intenzivního růstu plodiny, kdy rostlina nestačí doplňovat chybějící živiny
 • v období tvorby či redukce výnosotvorných prvků
 • v případech nevyrovnaného výživného stavu
 • v obdobích dočasně omezeného příjmu živin z půdy
 • v období nízké metabolické aktivity (stres – herbicidní, teplotní, vodní, nevhodné pH apod.)

Dodávají se ve 3 řadách podle typu a množství obsažených živin:

 • řada CAMPOFORT® Garant - obsahuje makroelementy
 • řada CAMPOFORT® Special - obsahjuje mikroelementy
 • řada CAMPOFORT® Ultra - se zvýšeným obsahem hlavní živiny
 • Zcela specifické postavení zaujímají hnojiva CAMPOFORT® Forte s obsahem NPK + ME a CAMPOFORT® Plus obsahující N, Mg, S.

Přídavková listová hnojiva (LH-přídavková)

Přídavková hnojiva se aplikují v případech, kdy je u rostlin chemickou analýzou zjištěn hluboký schodek příslušné živiny. Protože se jedná o prosté soli bez formulačních látek, je vhodné přídavková hnojiva přidávat do společných aplikací s listovými hnojivy CAMPOFORT® nebo FORTESTIM® (podle tabulky mísitelnosti). Rozšíří se tak možnosti komplexního zásahu v případech, kdy rostliny trpí deficitem 2 – 3 živin. Možnost kombinace formulovaných hnojiv CAMPOFORT® a FORTESTIM® s přídavkovými hnojivy je vysoce ekonomická a pomáhá vytvářet „výživu na míru“. Přídavková hnojiva lze použít i bez znalosti ARR na lokalitách, kde je na základě znalosti agronoma výrazný nedostatek příslušných živin. Lze je aplikovat společně s běžnými herbicidy, fungicidy a insekticidy, pokud to nevylučuje výrobce.

 

Pomocné rostlinné přípravky

Jsou to látky určené pro zvýšení výnosového potenciálu již dostatečně aktivních porostů, nebo překonání následků již odeznělého stresu. Používají se u většiny polních plodin v jarním období, kdy porosty již mají podmínky pro silné zvýšení metabolického výkonu, který se pozitivně odrazí ve výnosových a kvalitativních parametrech. Dochází k podpoře tvorby a omezení redukce výnosotvorných prvků. Dále podporují aktivitu kořene, asimilační plochy a zlepšují příjem a využití živin. Příznivě ovlivňují procesy tvorby a ukládání zásobních látek. Pozitivní vliv přinášejí i zvýšením odolnosti proti některým druhům škůdců.

 

Základní hnojení

Hnojiva v této skupině jsou na rozdíl od výše uvedených produktů určena pro základní hnojení – příjem živin pomocí kořenového systému z půdního prostředí. Charakteristické pro ně je, že mimo živin obsahují další látky, které zlepšují pohyb živin v půdě, zdokonalují jejich využití a omezují ztráty. Zaměřujeme se jejich prostřednictvím zejména na výživu dusíkem. Tato hnojiva přinášejí nové možnosti použití a ve výsledku při správném používání jsou i vysoce ekonomická.