CAMPOFORT® Ultra Ca

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Číslo registrace ÚKZÚZ .

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo s mírným stimulačním účinkem pro úpravu výživného stavu ovocných kultur a zeleniny, kde není žádoucí dodání dusíku.

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu vápníku a hořčíku, nebo k podpoře kvality plodů ovoce a zeleniny.
Účinek živin je podporován přítomností biologicky aktivních organických látek.
Použití je možné jak na základě anorganických rozborů rostlin (ARR), tak paušálně v závěru vegetace, kdy vápník, hořčík a bór zlepšují kvalitu plodů.

Složení:

Živiny Ca, Mg, B a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

CaO 90 g/l MgO 24 g/l B 1 g/l

Organické látky:

Látky polyfenolického a peptidického charakteru, které ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
ovoce, zelenina, réva, období intenzivního růstu
a tvorba plodů
10 l/ha * 200 – 1000 l/ha

* Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze CAMPOFORT Ultra Ca mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
CAMPOFORT Ultra Ca se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry 20 l (2 ha)
Kontejnery 500 l (50 ha) a 1000 l (100 ha)

Fotogalerie: