CAMPOFORT® Special Fe

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo ES.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo s mírným stimulačním účinkem a vysokým obsahem vodorozpustného železa pro použití během celé vegetace ve všech plodinách.

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu železa, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření. Obsahuje základní živiny pro aktivaci metabolizmu rostlin a významné množství železa pro úpravu výživného stavu. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Účinek živin je podporován přítomností biologicky aktivních organických látek.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení:

Živiny N, Mg, S, Fe a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

N: 180 g/l, MgO: 24 g/l, S: 24 g/l, Fe: 11 g/l

Organické látky:

Látky polyfenolického a peptidického charakteru, které ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
polní plodiny období intenzivního růstu
(nejlépe na základě ARR)
10 l/ha * 200 – 600 l/ha
ovocné kultury
zelenina


* Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze CAMPOFORT® Special Fe mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
CAMPOFORT® Special Fe se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry:     20l
Kontejnery: 500l a 1 000l

Fotogalerie: