CAMPOFORT® Garant Ca

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:


Registrační údaje:

Číslo registrace ÚKZÚZ 3161.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo s mírným stimulačním účinkem pro úpravu výživného stavu a potlačení deficitu vápníku během celé vegetace ve všech plodinách.

Cíl použití a způsob účinku:

Hnojivo je určeno k vyrovnání deficitu vápníku, který vznikl během vegetace vlivem povětrnostních podmínek či agrotechnických opatření. Aplikací se překlene období podmínek nepříznivých pro příjem živin a omezí se dopad stresu na rostliny.
Účinek živin je podporován přítomností biologicky aktivních organických látek.
Nejvhodnější je použití na základě anorganických rozborů rostlin (ARR).

Složení:

Živiny N, Ca a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

N 196 g/l CaO 104 g/l

Organické látky:

Látky polyfenolického a peptidického charakteru, které ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
polní plodiny, ovoce,
zelenina, réva, chmel
období intenzivního
růstu
10 l/ha * 200 – 600 l/ha


* Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 5 °C.

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze CAMPOFORT Garant Ca mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
CAMPOFORT Garant Ca se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry 20 l (2 ha)
Kontejnery 500 l (50 ha) a 1000 l (100 ha)

Fotogalerie: