FORTESTIM®- gama

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:

Doprodej povolen do 31.ledna 2018.

Zakoupené zboží možno použít do vypršení doby expirace.


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo s číslem registrace ÚKZÚZ 3207.

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo se silným stimulačním účinkem pro jarní aplikaci na počátku hlavní růstové periody (počátek sloupkování, prodlužovacího růstu apod.). Jeho použití je možné ve všech plodinách.

Cíl použití a způsob účinku:

Zvýšení aktivity rostlin za současného zlepšení čerpání živin z půdy a zvýšení tvorby biomasy rostlin. Výrazně se zvyšuje využití dusíku z aplikovaných hnojiv.
Obsažené živiny umožňují rychlý a intenzivní účinek biologicky aktivních organických látek.

Složení:

Živiny N, P, K a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

N: 141 g/l, P2O5: 70 g/l, K2O: 70 g/l

Organické látky:

Látky polyfenolického, fenolického a peptidického charakteru, které přímo ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
brambory tvorba listů až
prodlužovací růst
7 l/ha * 200 – 600 l/ha
cukrovka 2. - 6. pár listů
ječmen jarní přelom odnožování a
sloupkování
kukuřice 4. - 8. list
mák tvorba listové růžice
ozimé obilniny přelom odnožování a
sloupkování

* Doporučenou dávku je potřeba dodržet, aby organická složka dosáhla požadovaného účinku.

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 8 °C.

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze FORTESTIM®– gama mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
Nedoporučujeme mísení s DAM 390, protože nezajišťuje potřebnou strukturu postřiku.
FORTESTIM®– gama se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

Balení­:

Kanystry:     21l
Kontejnery: 630l a 980l

Fotogalerie: