FORTESTIM®- delta

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:

Doprodej povolen do 31.ledna 2018.

Zakoupené zboží možno použít do vypršení doby expirace.


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo s číslem registrace ÚKZÚZ 3164.

 

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo se silným stimulačním účinkem pro jarní aplikaci na počátku hlavní růstové periody (počátek sloupkování, prodlužovacího růstu apod.). Je určeno pro použití v chmelu.

 

Cíl použití a způsob účinku:

Zvýšení aktivity rostlin za současného zlepšení čerpání živin z půdy a zvýšení tvorby biomasy rostlin. Výrazně se zvyšuje využití dusíku z aplikovaných hnojiv.
Obsažené živiny umožňují rychlý a intenzivní účinek biologicky aktivních organických látek.

Složení:

Živiny N, S, Mg, Zn, Fe a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

Živiny:

N: 195 g/l, S: 26 g/l, MgO: 32 g/l, Zn: 13 g/l, Fe: 0,7 g/l

 

Organické látky:

Látky polyfenolického, fenolického a peptidického charakteru, které přímo ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

 

Doporučená pro aplikaci:

plodina

termín

dávka

množství vody

chmel

3. pár listů (1,5 m) až 1/3 výšky drátu

7 l/ha *

400 – 1 000 l/ha

* Doporučenou dávku je potřeba dodržet, aby organická složka dosáhla požadovaného účinku.

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 8 °C.

 

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze FORTESTIM®– delta mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
FORTESTIM®– delta se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

 

Balení­:

Kanystry:     21l
Kontejnery: 630l a 980l

 

Fotogalerie: