FORTESTIM®- beta

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:

Doprodej povolen do 31.ledna 2018.

Zakoupené zboží možno použít do vypršení doby expirace.


Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo s číslem registrace ÚKZÚZ 3206.

 

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo se silným stimulačním účinkem pro jarní aplikaci na počátku hlavní růstové periody (počátek sloupkování, prodlužovacího růstu apod.). Jeho použití je možné v olejninách, okopaninách, luskovinách, ovocných kulturách, révě vinné a zelenině. Aplikace v jiných plodinách je limitována obsahem bóru.

 

Cíl použití a způsob účinku:

Zvýšení aktivity rostlin za současného zlepšení čerpání živin z půdy a zvýšení tvorby biomasy rostlin. Výrazně se zvyšuje využití dusíku z aplikovaných hnojiv.
Obsažené živiny umožňují rychlý a intenzivní účinek biologicky aktivních organických látek.

 

Složení:

Živiny N, S, Mg, B a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

 

Živiny:

N: 195 g/l, S: 52 g/l, MgO: 65 g/l, B: 13 g/l

 

Organické látky:

Látky polyfenolického, fenolického a peptidického charakteru, které přímo ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

 

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
brambory tvorba listů až prodlužovací růst 7 l/ha * 200 – 600 l/ha
cukrovka 2. - 6. pár listů
řepka ozima řepka jarní mák, slunečnice tvorba listové růžice až plná květ
luskoviny tvorba listů až prodlužovací růst
ovocné kultůry tvorba listů
réva vinná 1. až 3. list
zelenina tvorba listů

* Doporučenou dávku je potřeba dodržet, aby organická složka dosáhla požadovaného účinku.

Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 8 °C.

 

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze FORTESTIM®– beta mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
FORTESTIM®– beta se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

 

Balení­:

Kanystry:     21 l
Kontejnery: 630 l a 980 l

 

Fotogalerie: