FORTESTIM®- alfa

Email Tisk

Dokumenty ke stažení­:

Doprodej povolen do 31.ledna 2018.

Zakoupené zboží možno použít do vypršení doby expirace.

 

Registrační údaje:

Uváděno do oběhu jako hnojivo s číslem registrace ÚKZÚZ 3205.

 

Charakteristika produktu:

Listové hnojivo se silným stimulačním účinkem pro jarní aplikaci na počátku hlavní růstové periody (počátek sloupkování, prodlužovacího růstu apod.). Používá se zejména v ozimých obilninách, v jarních obilninách včetně kukuřice. Hnojivo lze použít i v máku, pokud je potřeba aplikovat zinek a nepodařilo se včas aplikovat FORTESTIM®– beta.

 

Cíl použití a způsob účinku:

Zvýšení aktivity rostlin za současného zlepšení čerpání živin z půdy a zvýšení tvorby biomasy rostlin. Výrazně se zvyšuje využití dusíku z aplikovaných hnojiv.
Obsažené živiny umožňují rychlý a intenzivní účinek biologicky aktivních organických látek.

 

Složení:

Živiny N, S, Mg, Zn a biologicky aktivní organické látky. Všechny složky jsou v plně rozpuštěných aktivních formách.

 

Živiny:

N: 195 g/l, S: 52 g/l, MgO: 65 g/l, Zn: 6,5 g/l (EDTA)

 

Organické látky:

Látky polyfenolického, fenolického a peptidického charakteru, které přímo ovlivňují metabolizmus rostlin na hormonální úrovni a prostřednictvím elicitačních vlastností.
Další jejich funkce spočívá v ovlivnění fyzikálních vlastností hnojiva – funkce smáčedla, ochrana proti smývání, podpora průniku pokožkou a omezení krystalizaci živin.

 

Doporučená pro aplikaci:

plodina termín dávka množství vody
ozimé obiliny
jarní obiliny
odnožování až počátek
prodlužovacího růstu
7 l/ha * 200 – 600 l/ha
kukuřice 3. - 7. list
chmel 3. pár listů 1,5 m až
1/3 výšky drátu


* Doporučenou dávku je potřeba dodržet, aby organická složka dosáhla požadovaného účinku.Teploty by v době aplikace a po několik následujících dnů neměly klesnout pod 8 °C.

 

Mísitelnost:

Na základě zkušeností lze FORTESTIM®– alfa mísit s většinou přípravků na ochranu rostlin a morforegulátory, avšak doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti s ohledem na proměnlivou kvalitu vody.
FORTESTIM®– alfa se přidává do postřikové jíchy jako poslední složka po dokonalém rozmíchání předchozích substancí.

 

Balení­:

Kanystry:     21 l
Kontejnery: 630 l a 980 l

 

Fotogalerie: