Kontaktní formulář

Kontaktujte nás s jakýmkoliv
dotazem nebo poptávkou, rádi
Vám odpovíme.
Jméno a příjmení*:
Telefon:
E-mail*:
Zpráva*:
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná

Jak zlepšit start a přezimování ozimé řepky

Email Tisk

Hospodaření v letošním roce probíhá ve znamení přetlaku mnoha komodit, který je doprovázen poklesem odbytových cen. Řepka ozimá si však i v této nepříznivé situaci stále udržuje postavení ekonomicky zajímavé plodiny, která přináší zisk.  Důležitým předpokladem úspěšného pěstování, je kvalitní založení porostů a vytvoření předpokladů k tomu, aby rostliny vstupovaly do zimy silné a dobře vyživené. To již mnoho let uplatňují i v podniku Lupofyt s.r.o. Chrášťany.


Společnost Lupofyt s r.o., jeden z předních podniků v oblasti Rakovnicka, hospodaří 50 km západně od Prahy ve srážkovém stínu Krušných hor, v nadmořské výšce 350 až 430 m. Nejvzdálenější pozemky dělí 30 km, což je v členité krajině příčinou velmi rozdílné úrodnosti pozemků.  Specializují se výhradně na rostlinnou výrobu. Základ osevního postupu tvoří asi 600 ha ozimé pšenice, 650 ha ozimé řepky, 130 ha máku, dále asi 200 ha ječmene a podle možností jetel na semeno, případně lupinu. Sklizňovou plochu řepky plánují v příští sezonně navýšit právě z důvodu vyšší rentability, než jaké je dosahováno při současných cenách u obilnin. Polní výrobu doplňuje speciální odvětví – 85 ha chmele.

 

Své zkušenosti s péčí o řepku nám sdělili agronomové společnosti Ing. Mikoláš mladší a Ing. Kučera. Jako jeden z pilířů úspěšného pěstování řepky vidí zvládnutí technologie tak, aby se již na podzim dosáhlo rovnoměrně zapojených, nepřehuštěných porostů s dostatečně silnými a dobře vyživenými rostlinami. Ty lépe odolávají vyzimování a mají na jaře dostatek energie pro rychlou regeneraci. Vzhledem k velké výměře sejí řepku v termínu od 5. do 25. srpna, v posledních letech bezorebně s hloubkovým kypřením. Po obilní předplodině dávají na rozklad slámy síran amonný v průměrné dávce 1,5 q/ha. Ani v ekonomicky horších letech nezanedbávají hnojení fosforem a draslíkem a daří se jim ročně vyvápnit třetinu orné půdy.

 

Kromě pečlivě prováděné ochrany proti slimákům a dřepčíkům věnují velkou pozornost dobré regulaci porostů a podzimnímu hnojení na list i do půdy. Mimo výše uvedený fosfor, draslík a vápník s hořčíkem, aplikují podle potřeb porostů během podzimní vegetace dusík. Dávku dusíku na podzim stanovují podle rozborů půdy. S úspěchem po několik let používají hnojivo UREA stabil v dávce okolo 30 kg N/ha, aplikované v polovině října. Pevnou součást technologií představuje používání listových hnojiv.  Důraz u řepky na podzim kladou zejména na fosfor a bór v termínu, kdy je prováděnamorforegulace.  Na podzim dosud používali osvědčený RETAFOS, a již v loňském roce, v pokusech založených ve spolupráci ČZU Praha, měli zařazeno nové listové hnojivo RETAFOS® prim.

 

Jak v diskuzi s agronomy uvedl Zdeněk Štochl, oblastní reprezentant společnosti AGRA GROUP a.s., nové listové hnojivo RETAFOS® prim má výrazný aktivační účinek na rostliny, založený na společném působení aktivní organické složky (humáty, komplex aminokyselin a látky zmírňující stres) a živin (N, P, K a B) ve formách, které jsou pro rostliny významně lépe a rychleji přijatelné přes list, než tomu bylo dosud u podobných produktů. Vysoká koncentrace uvedených živin a jejich zvýšená účinnost umožňuje aplikaci v nižší hektarové dávce 5 l/ha, což výrazně sníží nároky na manipulaci.

 

V rámci dlouhodobé spolupráce společností Lupofyt s.r.o. a AGRA GROUP a.s. se ověřoval RETAFOS® prim i v provozních podmínkách na pilotních honech. RETAFOS® prim se aplikoval na podzim 2015 a významně podpořil nárůst hmoty rostlin ve srovnání s kontrolou. Významné je, že v rostlinách nedošlo k „naředění“ živin (graf 1 a 2). To ve výsledku znamená, že RETAFOS® prim podpořil aktivitu rostlin a příjem živin z půdy.

 

 

 

Podobné výsledky byly získány i na dalších stanovištích. Někde byla zjišťována tvorba cukrů v kořenech 2 – 3 týdny po aplikaci (graf 3).

 

 

Jak Ing. Mikoláš a Ing. Kučera uvedli, spolupráce na pilotních honech je pro ně přínosná. Mnohé poznatky získané a společně vyhodnocované při spolupráci s AGRA GROUP a.s. využívají i na provozních plochách a dlouhodobě se jim to osvědčuje.

 

Zleva Ing. Kučera, Ing. Mikoláš mladší (oba Lupofyt Chrášťany s r.o.) a Zdeněk Štochl z AGRA GROUP a.s. na společné schůzce.